Pantalla de funcions bàsiques de fax

Premeu <Fax> (La pantalla <Inici>) per veure la pantalla de funcions bàsiques de fax.

Destinació

Mostra el nom de la destinació especificada, el número de fax, el nombre de destinacions i l'hora actual.

<Detalls>

Permet comprovar la informació detallada de la destinació que es mostra a .

<Eliminar destinac.>

Permet eliminar la destinació que apareix a .

<Tons>

Si premeu aquest botó quan especifiqueu la destinació, s'introdueix el caràcter "T" (to). Fins i tot si utilitzeu el marcatge per impulsos, els números que apareixen a continuació de la "T" s'enviaran utilitzant el marcatge per tons. Premeu aquest botó quan feu servir serveis d'informació de fax.

Botó d'accés ràpid

Permet especificar una destinació de fax desada als botons d'accés ràpid.

<Llibreta d'adreces>

Permet especificar una destinació de fax desada a la llibreta d'adreces.

<Mans lliures>

Premeu aquesta opció per enviar un document de fax manualment. Enviament de faxos manualment (Enviament manual)

<Enviament directe>

Premeu aquesta opció per comprovar la connexió amb l'equip de fax del destinatari abans de llegir els originals. Comprovació de la connexió amb el destinatari abans d'enviar el document (Enviament directe)

Permet desar destinacions a botons d'accés ràpid. Desament d'una destinació en un botó d'accés ràpid

<Opcions>

Mostra tots els botons d'opció de funció. Per a la vostra comoditat, a podeu visualitzar els botons d'opció de funció que useu més sovint.

Botons de selecció de funcions

Mostra els botons d'<Opcions> que s'utilitzen amb més freqüència. L'estat de l'opció apareix als botons. També podeu prémer  per canviar els botons que voleu que apareguin.
Si el botó per a la funció que voleu utilitzar no apareix, premeu <Opcions> i seleccioneu el botó que preferiu. Funcions bàsiques per enviar faxos

Estat de les opcions actuals i botons de les opcions

Mostra l'estat de l'opció, com la resolució. Assegureu-vos de confirmar les opcions per llegir correctament. Per canviar les opcions, premeu el botó que vulgueu. Funcions bàsiques per enviar faxos

<Opcions favorites>

Permet desar les opcions de lectura comunes per avançat per recuperar-les ràpidament quan sigui necessari. Registre d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment

Premeu aquesta icona per desar les opcions actuals a <Opcions favorites> de  i canviar el botó que apareix a .
Registre d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
Personalització de la pantalla de funcions bàsiques

<Opcions prèvies>

Permet recuperar les opcions especificades anteriorment. Recuperació d'opcions d'enviament utilitzades anteriorment (Opcions anteriors)

<Llibreta adr. remota>

Premeu aquesta opció per especificar les destinacions als botons d'accés ràpid d'altres impressores multifunció Canon. Aquest botó només està disponible quan la llibreta d'adreces remota està activada. <Obtenir llibreta adreces remota>

<R>

Permet utilitzar la tecla R. Funcions bàsiques per enviar faxos
Podeu seleccionar si voleu amagar la llibreta d'adreces i els botons d'accés ràpid per restringir l'ús de la llibreta d'adreces. <Restringir ús de la llibreta d'adreces>
Algunes funcions no es poden utilitzar en combinació amb una altra. Els botons que no es poden seleccionar apareixen de color gris clar.
El nombre total de destinacions especificades apareix a la part superior dreta de la pantalla.
9HKS-096