Correcció d'una densitat desigual

Si la densitat és desigual a l'hora d'imprimir, seleccioneu <Corregir ombrejat>. Es pot corregir la densitat de diverses maneres: Correcció amb un densitòmetre amb un instrument de mesura comercial, Correcció visual i Correcció de l'escàner.
Si no hi ha prou tòner, pot ser que els ajusts no es realitzin eficaçment.

Correcció amb un densitòmetre

Mesureu amb un densitòmetre comercial una pàgina de prova que hàgiu imprès i indiqueu els valors de densitat mesurats per tal de corregir la densitat de les àrees de tons mitjans.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge> <Corregir ombrejat> <Correcció per densitòmetre>.
2
Premeu <Iniciar impressió>.
S'imprimeix una pàgina de prova.
3
Mesureu la pàgina de prova amb un densitòmetre.
Mesureu les marques de l'1 a la 7 impreses a la pàgina de prova i anoteu els valors de densitat detectats.
4
Premeu <Ajust fi> i introduïu els valors de densitat.
Indiqueu els valors de densitat que heu mesurat i anotat al pas 3 sobre les marques de l'1 a la 7.
Premeu <Ajust fi> per a cada color i introduïu la densitat de tots.
5
Premeu <Acceptar>.
6
Premeu <Imprimir pàgina de prova> <Iniciar impressió>.
Després de fer la correcció, s'imprimeix una pàgina de prova.
7
Si no hi ha cap problema amb la pàgina de prova, premeu <Desar i acabar>.
Si la densitat de la pàgina de prova és desigual després de fer la correcció, dueu a terme el procediment que s'indica a Correcció visual.

Correcció visual

Mesureu visualment una pàgina de prova que hàgiu imprès per fer la correcció amb els valors d'ajust de densitat que considereu. Seguiu aquest procediment si no teniu cap densitòmetre o en el cas que la correcció no sigui eficaç.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge> <Corregir ombrejat> <Correcció visual>.
2
Premeu <Imprimir pàgina de prova> <Iniciar impressió>.
S'imprimeix una pàgina de prova.
3
Reviseu visualment la pàgina de prova per tal de determinar els valors d'ajust de densitat.
L'interval de les marques impreses pot ser de -6 a +6 o de -5 a +5, en funció de la mida del paper que s'ha fet servir per a la pàgina de prova.
4
Premeu <Ajust fi> i introduïu els valors de densitat.
Introduïu els valors de densitat d'acord amb els resultats que heu revisat visualment al pas 3, compresos entre -6 i +6 (o entre -5 i +5).
Indiqueu un valor positiu per augmentar la densitat o bé un valor negatiu per reduir-la.
Premeu <Ajust fi> per a cada color i introduïu la densitat de tots.
5
Premeu <Acceptar>.
6
Premeu <Imprimir pàgina de prova> <Iniciar impressió>.
Després de fer la correcció, s'imprimeix una pàgina de prova.
7
Si no hi ha cap problema amb la pàgina de prova, premeu <Desar i acabar>.

Correcció de l'escàner

Podeu fer una correcció de densitat llegint la pàgina de prova que heu imprès. L'equip calcula automàticament els valors de correcció de la densitat i en corregeix les irregularitats.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Corregir ombrejat>  <Correcció per escàner>.
2
Seleccioneu el paper que voleu utilitzar i premeu <Bé>.
3
Premeu <Iniciar impressió>.
S'imprimeix una pàgina de prova.
4
Col·loqueu la pàgina de prova al vidre.
Col·loqueu la pàgina de prova com indiquen les instruccions en pantalla.
5
Tanqueu l'alimentador i premeu <Iniciar lectura>.
La pàgina de prova es llegeix.
6
Obriu l'alimentador i retireu la pàgina de prova.
9HKS-0X1