<Obtenir llibreta adreces remota>

Especifiqueu les opcions per adquirir una llibreta d'adreces remota.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element marcat amb un asterisc (*)
Només apareix si l'equip té una funció de fax.

<Obtenir llibreta d'adreces>

 (Configuració)  <Establir destinació>  <Obtenir llibreta adreces remota>
Podeu especificar si voleu utilitzar la llibreta d'adreces d'un altre equip de la xarxa com a llibreta d'adreces remota.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Obtenir llibreta d'adreces>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information

<Adreça servidor de llibreta d'adreces remota>

 (Configuració)  <Establir destinació>  <Obtenir llibreta adreces remota>
Podeu especificar l'adreça IP o el nom de l'amfitrió d'un dispositiu que obri la llibreta d'adreces remota externament. L'adreça IP es pot especificar fent servir IPv4 o IPv6.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Adreça servidor de llibreta d'adreces remota>
Introduïu l'adreça IP o el nom de l'amfitrió
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Temps per a comunicació>

 (Configuració)  <Establir destinació>  <Obtenir llibreta adreces remota>
Podeu definir el temps per a comunicació. Si un dispositiu que està obrint una llibreta d'adreces remota no respon en el temps especificat, l'equip deixa d'intentar obtenir destinacions del dispositiu.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Temps per a comunicació>
De 15 a 30 a 120 seg.
C
Settings/Registration Basic Information

<Ajust de selecció auto de línia per a TX fax> *

 (Configuració)  <Establir destinació>  <Obtenir llibreta adreces remota>
Podeu establir si voleu seleccionar automàticament la línia de fax en comptes d'utilitzar la línia desada per a la destinació en enviar un fax a una destinació obtinguda d'una llibreta d'adreces remota.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Ajust de selecció auto de línia per a TX fax>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
9HKS-0W2