<Comú>

Especifiqueu opcions comunes a totes les funcions com ara Opcions d'alimentació paper, Opcions de sortida de paper, Opcions d'impressió, Opcions de lectura o Generar fitxer.

<Opcions d'alimentació paper>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>
Especifiqueu les opcions d'alimentació de paper que són comunes a totes les funcions.

<Opcions de sortida de paper>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>
Especifiqueu les opcions de sortida de paper que són comunes a totes les funcions.

<Opcions d'impressió>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>
Especifiqueu les opcions d'impressió que són comunes a totes les funcions.

<Opcions de lectura>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>
Especifiqueu les opcions de lectura que són comunes a totes les funcions.

<Generar fitxer>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>
Especifiqueu les opcions de generació de fitxers que són comunes a totes les funcions.

<Configurar mètode autenticació>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>
Especifiqueu les opcions dels mètodes d'autenticació que són comunes a totes les funcions.
9HKS-0S3