<Opcions comunes>

Especifiqueu les opcions comunes a les funcions de recepció i reenviament.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Imprim. a les dues cares>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu imprimir els documents rebuts a les dues cares del paper.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Imprim. a les dues cares>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information

<Seleccionar calaix>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu configurar l'equip perquè pugui imprimir els documents quan no hi hagi paper de la mateixa mida que la del document rebut. Hi ha quatre mètodes d'impressió.
<Canvi A>
La imatge s'imprimeix en dos fulls que sumen una mida igual a la mida del document rebut.
<Canvi B>
La imatge s'imprimeix amb un espai en blanc en un full de la mateixa amplada que la del document rebut.
<Canvi C>
La imatge es redueix i s'imprimeix en un full d'amplada diferent de la del document rebut.
<Canvi D>
La imatge s'imprimeix en un full de mida més gran que la del document rebut.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Seleccionar calaix>
Canvi A: <On>, <Off>
Canvi B: <On>, <Off>
Canvi C: <On>, <Off>
Canvi D: <On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information

<Reduir mida de fax rebut>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu reduir els documents que es reben, de manera que entri tot el document a l'àrea imprimible del paper.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Reduir mida de fax rebut>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Mode de reducció>: <Auto>, <Fixa>
<% reducció>: De 75 a 90 % a 97 %
<Direcció de reducció>: <Vertical i horitzontal>, <Només vertical>
Si s'estableix aquesta opció en <Off>, la mida d'imatge del fitxer rebut no es redueix per ajustar-se a la mida del paper. Si la mida de la imatge és més gran que l'àrea imprimible, la imatge es divideix en parts igual i s'imprimeix en diferents fulls.
Si seleccioneu <Auto> a <Mode de reducció>, la mida de la imatge es redueix automàticament amb una escala adequada. Aquesta escala pot anar des del valor establert a <% reducció> fins al 100% de la mida del document rebut.

<Registre 2 en 1>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Si aquesta opció està establerta en <On>, podeu imprimir documents rebuts amb el disseny 2 en 1.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Registre 2 en 1>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
Aquest mode només es pot fer servir en les condicions següents:
Heu de seleccionar el mateix calaix per imprimir dues pàgines consecutives d'un document rebut.
El paper del calaix seleccionat ha de ser prou gran per imprimir dues pàgines consecutives.
Si establiu <Registre 2 en 1> en <On>, els documents s'imprimeixen amb una línia de punts al centre. Si el document s'imprimeix amb la informació del remitent, la línia de punts no s'imprimeix a la zona corresponent a la informació del remitent.

<Imprimir peu de pàgina rebuda>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu imprimir informació, com ara la data i l'hora de recepció i el número de pàgina, a la part inferior dels documents rebuts:
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Imprimir peu de pàgina rebuda>
<Imprimir>, <No imprimir>
C
Settings/Registration Basic Information
En rebre un correu electrònic sense cos, la informació dels camps De i Assumpte (fins a 24 caràcters cadascun) s'imprimeix a la part superior de la primera pàgina del fitxer adjunt.

<Valor gamma per a RX YCbCr>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu imprimir documents d'I-fax rebuts en la qualitat adequada.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Valor gamma per a RX YCbCr>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció està desactivada quan es reben faxos.

<Interrompre i imprimir treballs RX>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu configurar l'equip perquè se suspenguin altres treballs per imprimir faxos/I-faxos quan l'equip els rebi.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Interrompre i imprimir treballs RX>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Usar opcions de reenviament>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu reenviar documents rebuts a altres destinacions, com la bústia de fax confidencial de l'equip i un servidor de fitxers extern. Si seleccioneu <On>, especifiqueu les condicions de reenviament a <Opcions de reenviament>.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar opcions de reenviament>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Tractament fitxers amb errors reenviament>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu configurar la manera com l'equip gestiona els documents que no s'han pogut reenviar.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Tractament fitxers amb errors reenviament>
<Imprimir sempre>, <Desar/Imprimir>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si premeu <Opcions comunes> i establiu <Eliminar treballs de TX errònia> en <Off>, els documents amb errors de reenviament es desaran a la pantalla <Monitor estat>, i els documents no es processaran d'acord amb les opcions que hàgiu especificat aquí.
Si seleccioneu <Desar/Imprimir> i el bloqueig de memòria està activat, els documents amb errors de reenviament es desaran.
Si seleccioneu <Desar/Imprimir> i el bloqueig de memòria està activat, els documents amb errors de reenviament s'imprimiran.

<Opcions de reenviament>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu especificar les condicions per reenviar documents rebuts. També podeu configurar l'equip perquè es reenviïn tots els documents entrants a una destinació concreta sense especificar cap condició. Reenviament automàtic de documents rebuts
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de reenviament>
<Mètode recepc.:>, <Validar/Invalidar>, <Eliminar>, <Desar>, <Reenviar sense condicions>, <Detalls/Editar>, <Prioritat correu electrònic>, <Imprimir llista>, <Cercar>, <Esborrar>
No
*1
No*2
Forwarding Settings
*1 <Desar>, <Eliminar>, <Detalls/Editar>, <Imprimir llista>, <Reenviar sense condicions>, <Cercar>: No
*2 <Desar>, <Reenviar sense condicions>, <Detalls/Editar>: C

<Establir bústia de fax/I-fax>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Especifiqueu les opcions de bústia de fax/I-fax.

<Enviar sempre avís d'errors de RX>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si preferiu que el remitent rebi una notificació quan l'I-fax no s'hagi rebut correctament.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Enviar sempre avís d'errors de RX>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
9HKS-0U9