<Rebre/Reenviar>

Especifiqueu les opcions per a les funcions de recepció i reenviament.
Element marcat amb un asterisc (*)
Només apareix si l'equip té una funció de fax.

<Imprimir informe>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>
S'imprimeix una llista dels detalls de registre per a les opcions d'enviament i de recepció i les opcions de fax.

<Opcions comunes>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>
Especifiqueu les opcions comunes a les funcions de recepció i reenviament.

<Opcions de fax> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>
Especifiqueu les opcions per rebre i reenviar faxos.
9HKS-0U7