<Opcions d'espai avançat>

Especifiqueu les opcions de l'Espai avançat.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Opcions d'espai avançat unificades>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu especificar per lots les opcions necessàries per utilitzar l' Espai avançat. Configuració de l'Espai avançat com a públic
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'espai avançat unificades>
-*1
No
No
-
-
-
*1 Estableix tots els elements següents, necessaris per utilitzar l'Espai avançat.
<Fer públic>
<Gestió d'autenticació>
<Permetre creació d'espai personal>
<Prohibir escriptura des de fora>
<Formats de fitxer permesos per desar>
<Opcions de servidor WebDAV>
<Opcions de servidor SMB>

<Fer públic>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu especificar com voleu obrir la Espai avançat al públic. L'equip es pot obrir externament com a servidor SMB o WebDAV.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Fer públic>
<Off>, <Mitjançant WebDAV>, <Mitjançant SMB>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions de servidor WebDAV>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu especificar les opcions de seguretat que voleu fer servir quan obriu l'equip externament com a servidor WebDAV.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de servidor WebDAV>
<Tipus d'autenticació>: <Bàsica>, <Off>
<Usar TLS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Permetre creació d'espai personal>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu seleccionar si voleu permetre que es creï un espai personal a la Espai avançat.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Permetre creació d'espai personal>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Eliminar tots els espais personals>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu eliminar tots els espais personals de la Espai avançat.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Eliminar tots els espais personals>
<Sí>, <No>
No
No
-

<Inicialitzar espai compartit>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu eliminar totes les carpetes i els fitxers emmagatzemats a l'espai compartit de la Espai avançat.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Inicialitzar espai compartit>
<Sí>, <No>
No
No
-
Els usuaris amb privilegis d'administrador poden eliminar carpetes de l'espai compartit des de Remote UI (IU remota).
Inicieu Remote UI (IU remota)  [Settings/Registration]  [Function Settings]  [Store/Access Files] [Delete Shared Space]

<Prohibir escriptura des de fora>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Per als usuaris que han accedit a l'equip mitjançant un ordinador o un altre producte capaç d'utilitzar Espai avançat, podeu establir si voleu prohibir que creïn carpetes o emmagatzemin fitxers a la Espai avançat oberta externament.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Prohibir escriptura des de fora>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Les restriccions per a les següents operacions es cancel·len quan aquesta opció s'estableix en <Off>.
Crear carpetes
Canviar nom de carpetes
Eliminar carpetes
Desar documents
Canviar nom de documents
Eliminar documents
Moure o duplicar documents i carpetes
Encara que s'estableixi aquesta opció en <On>, podeu enviar un document a l'Espai avançat de l'equip mitjançant <Llegir i enviar> si un usuari amb privilegis d'administrador especifica l'adreça de l'equip a la xarxa (adreces bucle). Especifiqueu l'adreça IP i el nom de l'amfitrió següents per a l'adreça bucle.
IPv4: 127.0.0.1
IPv6: 0:0:0:0:0:0:0:1 o ::1
Nom de l'amfitrió: localhost\

<Gestió d'autenticació>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu seleccionar si voleu gestionar l'autenticació dels usuaris que vulguin accedir a la Espai avançat. Per permetre la creació d'un espai personal, cal que establiu aquesta opció en <On>.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Gestió d'autenticació>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Formats de fitxer permesos per desar>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu establir quins formats de fitxers es poden emmagatzemar a la Espai avançat.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Formats de fitxer permesos per desar>
<Formats adm. pel dispositiu>, <Formats comuns oficina>, <Tot>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Desar registre d'operacions>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu seleccionar si voleu crear registres d'operacions per a la Espai avançat. Si teniu registres d'operacions realitzats a la Espai avançat, podeu comprovar i traçar les operacions dels usuaris desades fent servir Remote UI (IU remota). A més, els registres es poden desar en un orinador en format CSV. Gestió dels registres
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar registre d'operacions>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
9HKS-0US