<Desar/Accedir a fitxers>

Especifiqueu les opcions que s'utilitzen quan deseu originals llegits o utilitzeu els fitxers desats.

<Opcions comunes>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>
Especifiqueu les opcions comunes que s'utilitzen quan deseu originals llegits o utilitzeu els fitxers desats.

<Opcions de bústia>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>
Especifiqueu les opcions de la bústia.

<Opcions d'espai avançat>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>
Especifiqueu les opcions de l'Espai avançat.

<Opcions de xarxa>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>
Especifiqueu les opcions de xarxa que s'utilitzen quan deseu originals llegits o utilitzeu els fitxers desats.

<Opcions dispositiu de memòria>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>
Especifiqueu les opcions del dispositiu de memòria.
9HKS-0UE