<Opcions de gestió>

Especifiqueu les opcions per operar i gestionar l'equip, inclosa la gestió d'usuaris i maquinari i les opcions de seguretat.

<Gestió d'usuaris>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>
Especifiqueu les opcions per gestionar els usuaris de l'equip.

<Gestió del dispositiu>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>
Especifiqueu les opcions per gestionar el maquinari i l'equipament opcional.

<Llicències/Altres>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>
Especifiqueu les opcions per registrar llicències i per al programari que es pot utilitzar a l'equip.

<Gestió de dades>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>
Especifiqueu les opcions de gestió de dades, inclosa la manera d'importar, exportar i inicialitzar les dades de configuració.

<Opcions seguretat>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>
Especifiqueu opcions per millorar la seguretat de l'equip.
9HKS-0W4