<Gestió de dades>

Especifiqueu les opcions de gestió de dades, inclosa la manera d'importar, exportar i inicialitzar les dades de configuració.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Importar/Exportar>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>
Especifiqueu les opcions per importar/exportar dades de configuració.

<Inicialitzar totes les dades i opcions>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>
Seleccioneu aquesta opció per restaurar totes les opcions de l'equip als valors predeterminats de fàbrica i eliminar completament la informació emmagatzemada a l'equip. Normalment no cal utilitzar aquesta opció, però resulta útil per esborrar la informació personal o confidencial abans de desprendre's de l'equip. Inicialització de totes les dades i opcions
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Inicialitzar totes les dades i opcions>
<Sí>, <No>
No
No
No
No
No
-

<Opcions de TPM>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>
Si l'opció TPM està activada, podeu desar sense problemes la clau de xifratge al xip TPM (clau de TPM) que xifra la informació confidencial, com ara la contrasenya, el parell de claus públiques per a la comunicació TLS i el certificat d'usuari desats a l'equip. D'aquesta manera evitareu la filtració d'informació important de l'equip. Si falla el xip TPM, també podreu recuperar el sistema restaurant la clau. L'ús de TPM
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de TPM>
<Usar TPM>: <On>, <Off>
No
No
No
No
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Còpia segur. clau de TPM>
<Contrasenya>: (Màxim 12 caràcters)
<Restaurar clau de TPM>
No
No
No
No
No
-
*1 Si establiu <Opcions de TPM> en <On>, assegureu-vos de fer una còpia de seguretat de la clau de TPM a l'equip de destinació de la importació.
9HKS-0WF