<Opcions de DNS>

Especifiqueu les opcions del nom de l'amfitrió/nom del domini (DNS) per convertir noms d'amfitrió (noms de domini) a adreces IP.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Opcions d'adreça de servidor DNS>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions de DNS>
Especifiqueu la configuració de l'adreça del servidor DNS. Configuració d'opcions de DNS
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<IPv4>
<Servidor DNS primari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Servidor DNS secundari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Servidor DNS primari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Servidor DNS secundari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions de nom domini/nom amfitrió DNS>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions de DNS>
Indiqueu el nom de l'amfitrió i el nom del domini de l'equip. Configuració d'opcions de DNS
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<IPv4>
<Nom de l'amfitrió>: Canon****** ("******" representa els sis últims dígits d'una adreça MAC).
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Nom de domini>
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Usar el mateix nom d'amfitrió/nom de domini que per a IPv4>: <On>, <Off>
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Nom de l'amfitrió>: Canon****** ("******" representa els sis últims dígits d'una adreça MAC).
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Nom de domini>
No
No
A
Settings/Registration Basic Information

<Opcions d'actualització dinàmica de DNS>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions de DNS>
Especifiqueu si voleu dur a terme l'actualització automàtica quan el mapatge entre el nom de l'amfitrió i l'adreça IP canviï en un entorn com el DHCP. Configuració d'opcions de DNS
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<IPv4>
<Actualització dinàmica de DNS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Actualització dinàmica de DNS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar adreça sense estat>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar adreça manual>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar adreça amb estat>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions d'mDNS>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions de DNS>
Especifiqueu les opcions per utilitzar la funció DNS en un sistema que no té servidor DNS. Configuració d'opcions de DNS
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'mDNS>
<Usar IPv4 mDNS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom mDNS> (màxim 63 caràcters)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar IPv6 mDNS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar mateix nom mDNS que IPv4>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom mDNS> (màxim 63 caràcters)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
9HKS-0R6