<Preferències>

Especifiqueu les opcions per a l'entorn operatiu de l'equip.

<Opcions de paper>

 (Configuració)  <Preferències>
Especifiqueu les opcions per al paper utilitzat.

<Opcions de visualització>

 (Configuració)  <Preferències>
Especifiqueu les opcions per a la pantalla tàctil.

<Opcions temporitzador/energia>

 (Configuració)  <Preferències>
Especifiqueu les opcions per al temps, el consum elèctric, etc.

<Xarxa>

 (Configuració)  <Preferències>
Especifiqueu les opcions de xarxa.

<Interfície externa>

 (Configuració)  <Preferències>
Especifiqueu les opcions de les interfícies externes.

<Accessibilitat>

 (Configuració)  <Preferències>
Especifiqueu les opcions de les funcions d'accessibilitat per a persones que tenen dificultats per veure la pantalla o introduir dades.
9HKS-0LX