<MAC-adresfilter>

Wijzig de instellingen voor MAC-adresfiltering.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Filter uitgaand>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Firewall instellingen>  <MAC-adresfilter>
Geef het uitgaande filter op. MAC-adressen bij firewallinstellingen opgeven
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Filter uitgaand>
<Gebruik filter>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Standaard policy>: <Toestaan>, <Weigeren>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Registreren> (Maximaal 100 Mac-adressen), <Bewerken>, <Verwijderen>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Filter inkomend>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Firewall instellingen>  <MAC-adresfilter>
Geef het inkomende filter op. MAC-adressen bij firewallinstellingen opgeven
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Filter inkomend>
<Gebruik filter>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Standaard policy>: <Toestaan>, <Weigeren>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Registreren> (Maximaal 100 Mac-adressen), <Bewerken>, <Verwijderen>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
9HS7-0RA