<Firewall instellingen>

Geef de instellingen voor het filteren van pakketten op die alleen communicatie met apparaten met een specifiek IP-adres en MAC-adres toestaan.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<IPv4-adresfilter>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Firewall instellingen>
Wijzig de instellingen voor IPv4-adresfiltering.

<IPv6-adresfilter>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Firewall instellingen>
Wijzig de instellingen voor IPv6-adresfiltering.

<MAC-adresfilter>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Firewall instellingen>
Wijzig de instellingen voor MAC-adresfiltering.

<IP-adresblok log>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Firewall instellingen>
Geeft het logboek weer voor blokkeren met een IP-adresfilter. IP-adressen bij firewallinstellingen opgeven
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<IP-adresblok log>
<Tijd>, <Type>, <IP-adres>, <Poortnummer>, <Resultaat>, <IP-adres weergeven>
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
9HS7-0R7