<Netwerk>

Geef de netwerkinstellingen op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Afdrukrapport>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
U kunt de instellingen afdrukken in <Netwerk>. Een lijst met instellingen afdrukken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Afdrukrapport>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-

<Bevestig wijzigingen netwerkverbindingsinstelling>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Als deze instelling op <Aan> staat, kunt u de netwerkinstellingen wijzigen. Als er fouten optreden met de netwerkaansluiting, wordt een foutbericht weergegeven op het aanraakscherm van de machine. De vergrendeling van netwerkinstellingen opheffen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Bevestig wijzigingen netwerkverbindingsinstelling>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Nee
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<TCP/IP-instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef de instellingen die het mogelijk maken om de machine op een TCP/IP-netwerk te gebruiken.

<SNMP-instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef de SNMP-instellingen op. Controleren en bedienen via SNMP
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<SNMPv1 gebruiken>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Stel speciale community in>
<Speciale gemeenschap>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB toegangspermissie>: <Lezen/Schrijven>, <Alleen lezen>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Stel community naam 1 in>
<Communitynaam 1>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB toegangspermissie>: <Lezen/Schrijven>, <Alleen lezen>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Communitynaam>: publiek
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Stel community naam 2 in>
<Communitynaam 2>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB toegangspermissie>: <Lezen/Schrijven>, <Alleen lezen>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Communitynaam>: publiek2
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<SNMPv3 gebruiken>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Administrator instellingen>
<Gebruik beheerder>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Encryptiewachtwoord>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik zelfde wachtwoord als voor verificatie>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruikersinstellingen>
<Gebr. Aan/Uit>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Registreren> (<Gebruikersnaam>, <MIB toegangspermissie> (<Lezen/Schrijven>, <Alleen lezen>), <Beveiligingsinstellingen> (<Auth. Ja/Encryptie Ja>, <Auth. Ja/Encryptie Nee>, <Auth. Nee/Encr. Nee>), <Authentificatie algoritme> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Verificatiewachtwoord>, <Encryptie algoritme> (<DES>, <AES>), <Encryptiewachtwoord>)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Details/Bewerken> (<Gebruikersnaam>, <MIB toegangspermissie> (<Lezen/Schrijven>, <Alleen lezen>), <Beveiligingsinstellingen> (<Auth. Ja/Encryptie Ja>, <Auth. Ja/Encryptie Nee>, <Auth. Nee/Encr. Nee>), <Authentificatie algoritme> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Verificatiewachtwoord>, <Encryptie algoritme> (<DES>, <AES>), <Encryptiewachtwoord>)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Verwijderen>
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Gegevens afdrukbeheer ophalen bij host>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<SNMP-pakketten weigeren tijdens de sluimermodus>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Indeling hostbronnen MIB naar RFC2790>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef op of de hostbronnen-MIB voldoet aan de specificaties van RFC2790.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Indeling hostbronnen MIB naar RFC2790>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Instellingen Speciale poort>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef op of gedetailleerde gegevens van de machine van de Canon-stuurprogramma's of hulpprogramma's geconfigureerd/of dat ernaar verwezen moet worden.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen Speciale poort>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als de instelling op <Uit> staat, worden sommige toepassingen die speciale poorten gebruiken, misschien niet gebruikt.

<Authentificatiemethode voor Speciale poort>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef de verificatiemethode voor de speciale poort op.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Authentificatiemethode voor Speciale poort>
<Modus 1>, <Modus 2>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als de instelling op <Modus 2>, staat, gebruikt de communicatie die via een speciale poort loopt, een beveiligde modus. U kunt dan ook misschien geen verbinding maken vanuit apparaatbeheersoftware of stuurprogramma's, enz.

<Gebruik spoolfunctie>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef op of afdrukopdrachten die naar het opslagapparaat van de machine worden verzonden, gespoold moeten worden.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik spoolfunctie>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Wachttijd voor verbinding bij opstart>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef de wachttijd op tussen het moment van opstarten van de machine en verbinding maken met het netwerk. De wachttijd instellen bij verbinding maken met een netwerk
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Wachttijd voor verbinding bij opstart>
0 tot 300 sec.
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Instellingen Ethernet stuurprogramma>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef de instellingen van het Ethernet-stuurprogramma op. Ethernet-instellingen doorvoeren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen Ethernet stuurprogramma>
<Automatische detectie>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Communicatie mode> (Uit): <Half duplex>, <Full duplex>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Type Ethernet> (Uit): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Huidige verzendsnelheid>: Alleen weergeven
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<MAC-adres>: Alleen weergeven
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-

<Prioriteitsinstellingen sluimermodus>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef prioriteit aan ofwel de ontwaaksnelheid uit de sluimermodus of energiebesparing tijdens sluimermodus.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Prioriteitsinstellingen sluimermodus>
<Afsluitsnelheid>, <Energiebesparing>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<IEEE 802.1X instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef de instellingen voor IEEE 802.1X op. De instellingen voor verificatie met IEEE 802.1X configureren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik IEEE 802.1X>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Inlognaam>
Login-naam
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Authenticatie servercertificaat controler.>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Verificatieservernaam controleren>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Verificatie servernaam>
Verificatie servernaam
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik TLS>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleutel en certificaat>
Als standaardsleutel instellen
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Certificaat details> (<Versie>, <Serienummer>, <Handtekeningalgoritme>, <Verstr. aan>, <Startdatum geldigheid>, <Einddatum geldigheid>, <Uitgever>, <Publieke sleutel>, <Certificaat duimafdruk>, <Verstrekt aan (Altn. Naam)>, <Contr. certif.>)
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Weerg. gebr. locatie> (Sleutel en certificaat)
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Gebruik TTLS>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<TTLS instellingen (TTLS protocol)>: <MSCHAPv2>, <PAP>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik PEAP>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruikersnaam>
Naam van gebruiker voor verificatie met IEEE802.1X-verificatie
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Wachtwoord>
Wachtwoord van gebruiker voor verificatie met IEEE802.1X-verificatie
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Zelfde gebr.naam als inlognaam>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als u <IEEE 802.1X instellingen> instelt op <Aan>, zal de machine niet naar een volledige Sluimermodus gaan.

<Firewall instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef de instellingen voor het filteren van pakketten op die alleen communicatie met apparaten met een specifiek IP-adres en MAC-adres toestaan.

<Mopria gebruiken>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>
Geef op of gegevens direct mogen worden afgedrukt vanaf mobiele apparaten die Mopria® ondersteunen, zoals smartphones en tablet. De machine via toepassingen gebruiken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Mopria gebruiken>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Use AirPrint>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>
Geef op of u rechtstreeks wilt afdrukken vanaf een iPhone, iPad, iPod Touch of een Mac met ondersteuning voor AirPrint. AirPrint gebruiken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Use AirPrint>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Fouten voor AirPrint weergeven>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>
Geef op of u een foutscherm wilt weergeven op het bedieningspaneel als het afdrukken niet zoals verwacht kan worden uitgevoerd vanwege een probleem met de AirPrint.
Als dit is ingesteld op <Aan>, kan het foutscherm niet op het bedieningspaneel worden weergegeven. Annuleer de taak nadat u het foutscherm hebt gecontroleerd.
Als dit is ingesteld op <Uit>, wordt er geen foutscherm weergegeven op het bedieningspaneel, maar blijft de taak in de taakgeschiedenis staan met de indicatie <NG>.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Fouten voor AirPrint weergeven>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Gebruik IPP overal>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>
Geef op of u rechtstreeks vanaf een IPP Everywhere-compatibele Linux-machine of Chromebook wilt afdrukken. De machine via toepassingen gebruiken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik IPP overal>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Settings for Universal Print>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>
Geef de instellingen voor Universal Print op. Afdrukken met behulp van de Microsoft-cloudservice (Universal Print)
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Basic Settings>
<Use Universal Print>: Aan, Uit
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Server Certificate>: Aan, Uit
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Add CN to Verification Items>: Aan, Uit
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer Name>:OIP_PRINTER
Nee
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
<Application ID>:f9fc375c-c7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Authentication URL>:https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Registration URL>:https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Registration Status>
<Niet geregistreerd>
<Geregistreerd>
<Controle...>
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-

<Instellingen voor info. over apparaatlocatie>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>
Geef de instellingen voor informatie over de apparaatlocatie op. AirPrint gebruiken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen voor info. over apparaatlocatie>
<Breedtegraad>: Geef de breedtegraad op.
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Lengtegraad>: Geef de lengtegraad op.
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-

<Selecteer interface>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>
Selecteer of u een bedraad of een draadloos LAN apart, of gelijktijdig een bedraad LAN en een draadloos LAN, of gelijktijdig een bedraad LAN en nog een bedraad LAN wilt gebruiken. De netwerkverbindingsmethode selecteren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Selecteer interface>
<Bekabeld LAN>, <Draadloos LAN>, <Bedr. LAN + bedr. LAN>, <Bedrade LAN + draadloze LAN>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als u dit instelt op <Draadloos LAN> of <Bedrade LAN + draadloze LAN>, moet <Energieverbruik in Sluimermodus> handmatig worden ingesteld op <Hoog>. <Energieverbruik in Sluimermodus>

<Draadloos LAN>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Hier geeft u de draadloze LAN-instellingen op.

<Directe-verbindingsinstellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef de directe-verbindingsinstellingen op.

<Bluetooth instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef de Bluetooth-instellingen op.
Afhankelijk van het moment van aankoop van uw machine, kunt u mogelijk de Bluetooth-functie niet gebruiken.

<Instellingen sublijn>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef de sublijninstellingen (draadloos LAN of afzonderlijk bedraad LAN) op wanneer een bedraad LAN en een draadloos LAN, of een bedraad LAN en een ander bedraad LAN tegelijkertijd worden gebruikt.

<Instellingen voor Statische routing>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef de instellingen voor statische routering voor IPv4-adressen op. Statische routering instellen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen voor Statische routing>
<Statische routing gebruiken>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Bewerken>, <Verwijderen>
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Bewerken>
<Adres> (<0.0.0.0>), <Prefixlengte> (1 tot 32), <Gateway adres> (<0.0.0.0>)
Nee
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
9HS7-0R2