<Inställningar f. systemdatakommunik.>

Ange inställningarna för en DNS och proxy som används för specifik systemdatakommunikation via en underlinje.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<DNS-serveradress - inställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje> <Inställningar f. systemdatakommunik.>
Ange DNS-serveradressinställningar för underlinjen. Ställa in DNS för underlinjen
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<DNS-serveradress - inställningar>
<Primär DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundär DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Proxyinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje> <Inställningar f. systemdatakommunik.>
Ange proxyinställningar för underlinjen. Ställa in en proxy
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Proxyinställningar>
<Använd proxy>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Serveradress> (IP-adress eller FQDN)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Portnummer>: 1 till 80 till 65535
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange verifiering>
<Använd proxyautentisering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Användarnamn> (max 24 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Lösenord> (max 24 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Välj linje att använda>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje> <Inställningar f. systemdatakommunik.>
Ange om den sekundära linjen ska användas vid kommunikation med fjärrövervakningsservern eller distributionsservern.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Välj linje att använda>
<Huvudlinje>, <Underlinje>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9HUY-0RK