Actualizarea firmware-ului (distribuţie)

Dacă aparatul are acces la internet, puteți să descărcați cel mai recent firmware pentru aparat de la serverul de distribuție Canon. Acest procedeu poate fi mai flexibil și mai convenabil decât cealaltă metodă de actualizare (Actualizarea firmware-ului), deoarece sunt disponibile atât opțiunea manuală, cât și cea automată, ceea ce permite descărcarea firmware-ului la un moment specificat sau de îndată ce este disponibilă cea mai recentă versiune. Pentru a efectua aceste operaţii sunt necesare privilegii de administrator. Trebuie să solicitați să utilizați această funcție. Pentru detalii, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcţie de ţară sau de regiune.
Pregătirea pentru actualizarea firmware-ului
Faceţi copii de rezervă ale datelor şi setărilor aparatului, pentru cazul în care actualizarea firmware-ului nu se efectuează corespunzător.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Efectuaţi un test de comunicare.
Testaţi dacă puteţi accesa serverul de distribuţie prin reţea.
1
Faceţi clic pe [Display Logs/Communication Test].
2
Faceţi clic pe [Communication Test]  [Yes].
Se afişează rezultatele testului de comunicare.
Dacă se afişează mesajul [Could not connect to the distribution server. Check the distribution server and network.], verificaţi dacă este conectat cablul LAN şi dacă setările de reţea sunt configurate corect. Configurarea folosind Ghidul de configurare
5
Faceţi clic pe [Distributed Update]  [Confirm New Firmware].
6
Configuraţi setările necesare.
[Current Version]/[Applicable Firmware]
Puteţi să verificaţi versiunile de firmware, cea existentă şi cea nouă.
[Release Note]
Se afişează informaţii importante. Aveţi grijă să citiţi şi să înţelegeţi conţinutul.
[Distribution Schedule]
Pentru a descărca firmware-ul imediat, selectaţi [Distribute now]. Pentru a descărca firmware-ul automat la o dată şi o oră specificate, selectaţi [Distribute at specified date and time] şi specificaţi data şi ora în [Year:]/[Month:]/[Day:]/[Time:]. Puteţi programa o oră cu o săptămână în avans.
[Timing to Apply]
Pentru a aplica firmware-ul automat imediat după finalizarea descărcării, selectaţi [Apply immediately after distribution]. Pentru a aplica firmware-ul automat la o dată şi o oră specificate, selectaţi [Apply at specified date and time] şi specificaţi data şi ora în [Year:]/[Month:]/[Day:]/[Time:]. Puteţi selecta şi [Apply manually] pentru a aplica firmware-ul manual.
[Updated Module Only]
Selectaţi [On] pentru a efectua o actualizare incrementală (descărcaţi numai diferenţele dintre versiunea curentă şi cea nouă de firmware). Dacă doriţi să descărcaţi firmware-ul integral, selectaţi [Off]. Reţineţi că unele versiuni de firmware nu acceptă actualizarea incrementală.
[E-Mail Address]
Introduceţi adresa dumneavoastră de e-mail. Serverul de distribuţie va trimite starea actualizării la adresa de e-mail introdusă aici.
[Comments]
Introduceţi o descriere sau o notă de adăugat la e-mail. Dacă gestionaţi mai multe imprimante/imprimante multifuncţionale, introducerea unui nume de dispozitiv facilitează identificarea stării fiecărui dispozitiv.
7
Faceţi clic pe [Execute]  [OK].
Dacă se afişează ecranul cu acordul de licenţă, verificaţi informaţiile şi faceţi clic pe [I Accept].
Dacă la pasul anterior s-a selectat [Apply immediately after distribution] sau [Apply at specified date and time], aparatul reporneşte automat imediat după ce firmware-ul a fost aplicat. Dacă s-a selectat [Apply manually], va trebui să aplicaţi manual firmware-ul descărcat. Aplicarea firmware-ului descărcat
Modificarea din nou a setărilor de actualizare distribuite poate şterge firmware-ul descărcat sau poate anula setările programate.
Anularea programului de distribuţie
În ecranul afişat la pasul 5, faceţi clic pe [Delete Scheduled Distribution]  [Yes].
Verificaţi automat dacă există firmware nou (actualizare programată)
Dacă faceţi clic pe [Scheduled Update Settings]  [Edit...] la pasul 5, puteţi seta aparatul să acceseze periodic serverul de distribuţie pentru firmware nou. Dacă este disponibil firmware nou, acesta este descărcat pentru a actualiza firmware-ul de pe aparat. Setarea actualizărilor programate

Aplicarea firmware-ului descărcat

1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Faceţi clic pe [Distributed Update]  [Apply Firmware]  [OK].
Aparatul reporneşte automat imediat după ce firmware-ul a fost aplicat.
Pentru a şterge firmware-ul
Faceţi clic pe [Delete Firmware]  [OK].
95H2-059