Configurarea funcţiilor de autentificare

Puteţi configura metodele de conectare a utilizatorilor, dispozitivele de autentificare şi alte funcţii de autentificare în funcţie de mediul sistemului şi de alte cerinţe.

Configurarea metodelor de conectare a utilizatorilor şi a dispozitivelor de autentificare

Specificaţi metodele de conectare a utilizatorilor (Metoda de conectare) şi dispozitivele de autentificare (Dispozitiv de autentificare). Reţineţi că dispozitivele de autentificare trebuie configurate înainte de a configura setările de mai jos.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [User Management]  [Authentication Management].
4
Faceţi clic pe [Basic Settings]  [Edit...].
5
Specificaţi setările solicitate.
Selectaţi metodele de conectare pe care doriţi să le utilizaţi şi specificaţi setări detaliate precum setările dispozitivului de autentificare.
Utilizarea autentificării de la tastatură
Configurarea setărilor detaliate pentru funcţiile de autentificare
6
Faceţi clic pe [Update].
7
Reporniţi aparatul. Repornirea aparatului
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information] când se face exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor
95H2-03Y