Configurarea setărilor de gestionare a autentificării personale

Serviciul de conectare Autentificare utilizator efectuează autentificarea personală pe baza informaţiilor înregistrate pentru fiecare utilizator, permiţându-vă să limitaţi utilizatorii care pot accesa aparatul. Înregistrarea informaţiilor despre utilizatori (autentificarea) poate fi efectuată pe acest aparat şi pe un server extern. Puteţi configura sistemul de autentificare pentru a utiliza numai acest aparat ca dispozitiv de autentificare sau, în plus, puteţi specifica un Active Directory sau un server de autentificare LDAP din reţea ca dispozitiv de autentificare pentru a utiliza informaţiile de utilizator existente înregistrate pe server (Dispozitiv de autentificare). Referitor la metoda de conectare a utilizatorului, puteţi să introduceţi informaţiile de autentificare (Metoda de conectare). Înainte de a configura setările de autentificare a utilizatorilor, stabiliţi dispozitivul de autentificare şi metoda de conectare. Configurarea gestionării autentificării personale cu Autentificare utilizator

Dispozitiv de autentificare

Dispozitivele de autentificare descrise mai jos pot fi utilizate pentru gestionarea autentificării personale. Fiecare tip de dispozitiv de autentificare necesită un mediu diferit şi setări diferite. Înainte de configurare, confirmaţi mediul de sistem. Specificaţii de sistem
Dispozitiv local (acest aparat)
Informaţiile utilizatorului sunt gestionate în baza de date din interiorul aparatului. Informaţiile utilizatorului sunt înregistrate şi editate din IU la distanţă. Când dispozitivul local este configurat ca un dispozitiv de autentificare autonom, funcţia Gestionare ID-uri departamente poate fi, de asemenea, efectuată în acelaşi timp. Înregistrarea informaţiilor utilizatorului în dispozitivul local
Active Directory/Server LDAP
Pe lângă dispozitivul local, puteţi specifica un server LDAP sau un server Windows cu Active Directory instalat ca dispozitiv de autentificare. Un avantaj al utilizării acestui tip de dispozitiv este că utilizatorii înregistraţi pe server pot fi adăugaţi ca utilizatori generali, fără nicio modificare. Pentru a oferi privilegii de administrator unui utilizator, utilizatorul trebuie să fie atribuit unui grup specific de administratori de pe Active Directory sau de pe serverul LDAP. Pentru a specifica dispozitivul de autentificare suplimentar, trebuie să înregistraţi informaţiile despre serverul utilizat pentru autentificare. Înregistrarea informaţiilor despre server

Metoda de conectare

Metodele de conectare a utilizatorilor descrise mai jos sunt disponibile pentru gestionarea autentificării personale.
Autentificarea de la tastatură (numai pentru IU la distanţă)
Cu această metodă, utilizatorii se conectează introducând un nume de utilizator şi parola. Această metodă este disponibilă indiferent de dispozitivul de autentificare utilizat.
Utilizatorii nu se pot conecta de la panoul de control al aparatului cu un nume de utilizator şi o parolă.

Configurarea gestionării autentificării personale cu Autentificare utilizator

Configuraţi setările de gestionare a autentificării personale în ordinea descrisă mai jos.
Verificaţi configuraţia de bază.
Este aparatul conectat corect la computer? Configurarea mediului de reţea
Dacă utilizaţi un server de autentificare, au fost configurate setările DNS pentru aparat?
Dacă utilizaţi un server de autentificare, au fost setate corect data şi ora? Setarea datei/orei
Verificaţi serviciul de conectare.
Conectaţi-vă la IU la distanţă cu de Administrator, faceţi clic pe [Settings/Registration]  [User Management]  [Authentication Management]  [Authentication Service Information] şi verificaţi dacă serviciul de conectare este indicat ca Autentificare utilizator.
Configuraţi setările serverului de autentificare.
Înregistraţi informaţiile utilizatorului pe dispozitivul local şi specificaţi serverul de autentificare.
Selectaţi sistemul de autentificare a utilizatorului.
Asiguraţi-vă că vă deconectaţi după ce aţi terminat de utilizat IU la distanţă. Dacă închideţi IU la distanţă fără a vă deconecta, este posibil să dureze mult timp pentru a vă conecta data viitoare.
95H2-03R