Adăugarea şi editarea informaţiilor despre utilizator într-un fişier CSV

Această secţiune descrie conţinutul fiecărei coloane dintr-un fişier CSV utilizat pentru import sau export. Consultaţi această secţiune atunci când editaţi fişiere CSV.
Cu toate acestea, dacă „Nu” apare scris în secţiunea „Modificare necesară” pentru o anumită coloană, nu schimbaţi conţinutul acelei coloane.
Nume coloană
Modificare necesară
Caractere valabile
Caractere nevalabile
Compatibilitate cu ecranul IU la distanţă
Note
uid
Da
1 până la 32 de caractere
Caractere de control, spaţii de un singur byte şi următoarele caractere:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Trebuie să se introducă atunci când se importă.
Caracterul „@” poate fi disponibil în funcţie de o setare. Configurarea metodelor de conectare a utilizatorilor şi a dispozitivelor de autentificare
parolă
Da
Între 0 și 32 de caractere, cu setul de caractere ISO 885915
Caractere de control
Se afișează sub forma „********” (* x 8) când se exportă.
Când se actualizează parola, şirul „********” va fi şters şi suprascris de noua parolă. Cu toate acestea, când se importă modificări, chiar dacă lăsaţi câmpul nespecificat (necompletat), acesta nu va fi suprascris ca gol (necompletat), ci va păstra valoarea existentă.
Dacă acest element este omis la importul modificărilor, utilizatorul existent va prelua parola iniţială.
PIN
Nu
-
-
-
Nu se utilizează cu acest aparat.
cn
Da
0 până la 32 de caractere
Caractere de control
Nu este cazul
cn;lang-ja;phonetic
Da
0 până la 32 de caractere
Caractere de control
Consultaţi „Note”.
Afişat ca „phonetic” dacă limba de afişare este setată la „Japoneză”.
corespondență
Da
Combinație de 0 – 256 de caractere alfanumerice și simboluri
Caractere de control
N/A
avatorImgPath
Nu
-
-
-
Nu se utilizează cu acest aparat.
dept_id
Da
Un număr de până la şapte cifre
Caractere numerice care nu sunt de un singur byte
Nu este cazul
dept_pin
Da
Un număr de până la şapte cifre
Caractere numerice care nu sunt de un singur byte
Nu este cazul
roleName
Da
0 până la 32 de caractere
Caractere de control, spaţii de un singur byte şi următoarele caractere:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
Dacă acest element este omis sau dacă este specificat un nume care nu este înregistrat în gestionarea rolurilor, acesta va fi schimbat cu setarea rolului iniţial.
accountExpires
Da
Consultaţi „Note”.
Consultaţi „Note”.
Format AAAALLZZ. Se adaugă automat „235959” ca oră după import.
accountDisabled
Da
1 sau 0
Orice caracter în afară de „1” (dezactivat) sau „0” (activat)
N/A
grup
Nu
-
-
-
Nu se utilizează cu acest aparat.
createDate
Da
Consultaţi „Note”.
Consultaţi „Note”.
-
(Nu este cazul)
Ieşirea trebuie să fie în formatul „TAAAALLZZhhmmssmmm” când se exportă. (Litera „T” este adăugată pentru a preveni coruperea textului.)
Când importaţi, introduceţi informaţiile în unul din formatele următoare.
AAAALLZZhhmmssmmm
TAAAALLZZhhmmssmmm
AAAALLZZ
TAAAALLZZ
Dacă omiteţi acest element, data şi ora importului sunt utilizate pentru data şi ora înregistrării pentru noii utilizatori. Pentru utilizatorii existenţi, se preiau data şi ora înregistrării iniţiale.
lastLoginDate
Da
Consultaţi „Note”.
Consultaţi „Note”.
-
(Nu este cazul)
Sunt stocate data şi ora la care utilizatorul s-a conectat ultima dată.
Ieşirea trebuie să fie în formatul „TAAAALLZZhhmmssmmm” când se exportă. (Litera „T” este adăugată pentru a preveni coruperea textului.)
Când importaţi, introduceţi informaţiile în unul din formatele următoare.
AAAALLZZhhmmssmmm
TAAAALLZZhhmmssmmm
AAAALLZZ
TAAAALLZZ
Se utilizează pentru a determina dacă un utilizator s-a conectat şi dacă va se efectua ştergerea automată a utilizatorului.
Dacă omiteţi acest element, data şi ora la care utilizatorul s-a conectat ultima dată sunt necompletate pentru utilizatorii noi. Pentru utilizatorii existenţi, se preiau data şi ora la care utilizatorii s-au conectat ultima dată.
dc
Nu
0 până la 32 de caractere
Caractere de control
-
(Nu este cazul)
Imposibil de modificat. Se va atribui automat pentru următorii utilizatori.
Utilizatorii înregistraţi în urma autentificării prin server
uuid
Nu
-
-
-
Imposibil de modificat. Se atribuie automat în timpul înregistrării utilizatorului.
sdl_digest
Nu
-
-
-
Imposibil de modificat. Se generează automat când se înregistrează/modifică parola.
uac_advbox_digest1
Nu
-
-
-
Imposibil de modificat. Se generează automat când se înregistrează/modifică parola.
uac_advbox_digest2
Nu
-
-
-
Imposibil de modificat. Se generează automat când se înregistrează/modifică parola.
pin_digest
Nu
-
-
-
Imposibil de modificat. Se generează automat când se înregistrează/modifică PIN-ul.
server_user_flg
Nu
-
-
-
Imposibil de modificat. Acesta este un indicator pentru utilizatorul înregistrat după finalizarea autentificării prin server.
server_user_gp_key
Nu
-
-
-
Imposibil de modificat. Acesta este grupul căruia îi aparţine utilizatorul care este înregistrat după finalizarea autentificării serverului.
server_user_gp_value
Nu
-
-
-
Nu se poate modifica. Acesta este grupul căruia îi aparține utilizatorul care este înregistrat după finalizarea autentificării la server.
non_expire_password
Da
1 sau 0
Orice caracter în afară de „1” (activat) sau „0” (dezactivat)
Dacă nu se introduce acest element, se reflectă „0” (dezactivat).
next_password_change_required
Da
1 sau 0
Orice caracter în afară de „1” (activat) sau „0” (dezactivat)
Dacă nu se introduce acest element, se reflectă „0” (dezactivat).
CharSet
-
-
-
-
Pentru UTF8, se va scrie „CharSet:UTF8” în linia de coloane.
Linia de la începutul fişierului este linia de coloane.
Numele elementelor pot să nu apară în succesiune.
Codificările acceptate de fişierele CSV sunt UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 şi coreeană.
Şirurile de text din fişierele CSV exportate sunt înconjurate de „[” şi „]” dacă se aplică oricare dintre următoarele condiţii. Când editaţi un fişier CSV şi adăugaţi noi şiruri de text care îndeplinesc următoarele condiţii, înconjuraţi acele şiruri de text cu „[” şi „]”.
Numere care încep cu „0”
Numere care au mai mult de 12 cifre
Şiruri de text înconjurate de „[” şi „]”
95H2-03W