Setarea unei politici pentru autentificare/parole

Puteţi să setaţi o politică privind blocarea (starea când utilizatorii nu se pot conecta temporar la aparat) şi operarea/introducerea parolelor.

Setarea unei politici de blocare

Puteţi să setaţi o politică pentru împiedicarea temporară a conectării unui utilizator, dacă acesta nu reuşeşte să se autentifice. Totuşi, această politică nu se aplică în cazul autentificărilor care utilizează informaţii precum ID-urile de departamente şi codurile PIN.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Security Settings]  [Authentication/Password Settings].
4
Faceţi clic pe [Edit] în [Authentication Function Settings].
5
Selectaţi [Enable Lockout] şi configuraţi setările detaliate.
[Lockout Threshold]
Setaţi numărul de conectări nereuşite pentru blocare. Utilizatorul nu se mai poate conecta când s-a atins numărul setat.
[Lockout Period]
Setaţi timpul după care se anulează blocarea.
Când se efectuează conectarea la aparat dintr-un sistem de operare precum Windows sau dintr-o aplicaţie care utilizează FTP, IPP sau SNMPv3, blocarea poate surveni înainte de numărul setat.
6
Faceţi clic pe [OK].
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information] când se face exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor

Setarea unei politici pentru parole

1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Security Settings]  [Authentication/Password Settings].
4
Faceţi clic pe [Edit] în [Authentication Function Settings].
5
Setaţi politica de operare a parolelor şi politica de autentificare a utilizatorilor.
[Prohibit Caching of Authentication Password for Access to External Servers]
Selectaţi această casetă pentru a preveni salvarea în cache a parolelor introduse în timpul procesului de conectare.
[Display Warning When Default Password Is in Use]
Selectaţi această casetă pentru a afişa ecranul pentru modificarea parolei când Administratorul se conectează la aparat utilizând numele de utilizator şi parola implicite.
Dacă parola a expirat, apare ecranul pentru modificarea parolei, indiferent de această setare.
[Allow Use of Default Password for Remote Access]
Selectaţi această casetă pentru ca parola implicită să fie utilizată pentru conectarea din IU la distanţă.
[Set Minimum Number of Characters for Password]
Puteţi seta numărul minim de caractere necesar la înregistrarea unei parole pentru a preveni simplificarea parolelor. Când este setată o lungime de parolă, un utilizator nu poate fi înregistrat cu o parolă necompletată.
[Set Password Validity Period]
Pentru a solicita utilizatorilor să îşi schimbe parola periodic, selectaţi această casetă şi specificaţi o perioadă în [Validity Period].
[Prohibit Use of 3 or More Identical Consecutive Characters]
Selectaţi această casetă pentru a restricţiona parolele astfel încât acelaşi caracter să nu poată fi utilizat consecutiv de trei sau mai multe ori.
[Force Use of at Least 1 Uppercase Character]
Selectaţi această casetă pentru a restricţiona parolele astfel încât să poată fi înregistrate doar parole care includ cel puţin o majusculă.
[Force Use of at Least 1 Lowercase Character]
Selectaţi această casetă pentru a restricţiona parolele astfel încât să poată fi înregistrate doar parole care includ cel puţin o minusculă.
[Force Use of at Least 1 Digit]
Selectaţi această casetă pentru a restricţiona parolele astfel încât să poată fi înregistrate doar parole care includ cel puţin un număr.
[Force Use of at Least 1 Symbol]
Selectaţi această casetă pentru a restricţiona parolele astfel încât să poată fi înregistrate doar parole care includ cel puţin un simbol.
6
Faceţi clic pe [OK].
Setările de la până la nu se aplică la gestionarea ID-urilor de departamente şi la coduri PIN. Acestea sunt valabile pentru parolele care sunt înregistrate/editate după ce sunt setate restricţiile. Când o parolă care este deja înregistrată depăşeşte restricţiile pentru aceste setări, se afişează un ecran care solicită schimbarea parolei atunci când se efectuează autentificarea utilizatorului.
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information] când se face exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor
95H2-046