<Licenţă/Altele>

Puteţi să înregistraţi licenţe şi să configuraţi setările corelate cu opţiunile de software şi de sistem disponibile pentru aparat.
<Înregistrare licenţă>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Introduceţi cheia de licenţă pentru o opţiune de sistem care poate fi utilizată pe aparat. Instalarea opţiunilor de sistem
<Foloseşte TLS>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Selectaţi dacă utilizaţi comunicarea TLS atunci când se utilizează o aplicaţie AddOn accesând aparatul printr-un browser Web.
<Confirm. certif. TLS folosind apl. AddOn>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Selectaţi dacă verificaţi certificatele de server TLS şi numele lor comune (CN) atunci când se utilizează comunicarea TLS pentru o aplicaţie AddOn.
<Foloseşte cache DNS>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Selectaţi dacă doriţi să salvaţi în memorie informaţiile DNS din căutări reuşite prin intermediul unei aplicaţii AddOn. Puteţi seta, de asemenea, o dată de expirare dacă alegeţi să salvaţi informaţiile temporar.
<Util. setări proxy ale acestui dispoz.>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Selectaţi dacă utilizaţi setările proxy ale aparatului cu aplicaţii AddOn. Setarea unui proxy
<Adăugaţi X-FRAME-OPTIONS la HTTP Header>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Când serverul HTTP returnează un răspuns, acesta adaugă X-FRAME-OPTIONS la antet pentru a preveni suprapunerea conţinutului creat de alte servere.
<Setări UI la distanţă>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Selectaţi dacă doriţi să utilizaţi IU la distanţă pentru operarea aparatului şi modificarea setărilor.
<Setări operare la distanţă>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Selectați dacă se activează funcția de operare de la distanță. Această funcție permite specificarea de setări și prelucrarea de lucrări de la un computer prin afișarea ecranului aparatului pe ecranul computerului.
<Înregistrare/Actualizare Software>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Puteţi instala în aparat opţiuni de sistem/aplicaţii AddOn. Instalarea opţiunilor de sistem
<Începe Ghid de configurare>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Puteţi urma instrucţiunile expertului pentru a configura setările iniţiale ale aparatului. Configurarea folosind Ghidul de configurare
95H2-07X