Nu se poate imprima

Verificaţi în primul rând

Indicatorul Procesare/Date (de pe panoul de control) clipeşte sau este aprins?

În cazul în care clipeşte sau este aprins, există un document în cursul procesării sau în aşteptarea procesării. Aşteptaţi să fie finalizată procesarea sau selectaţi, de pe ecranul pentru verificarea stării imprimării, documentul pentru care doriţi prioritate.
Verificarea stării şi a istoricului de imprimare
Imprimarea documentelor păstrare în aparat

Este afişat un mesaj pe ecran?

Pe ecran se afişează un mesaj când survine o eroare sau o problemă în timpul funcţionării aparatului.
Se afişează un mesaj sau un număr care începe cu „#” (un cod de eroare)

Este opţiunea <Auto Select> setată pe <No>?

Pentru a comuta pe modul de operare adecvat, modificaţi toate elementele sau elementele pe care le utilizaţi pe <Yes>. Pentru mai multe detalii, consultaţi Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Configurarea aparatului (imprimantă PS/PCL/UFR II)) de pe site-ul de manuale online.

Este activată imprimarea Reţinere forţată?

Dacă este activată, este posibil ca documentele să nu fie imprimate, în funcţie de setările pe care le au.
Configurarea setărilor de imprimare cu reţinere forţată

Imprimaţi prin intermediul unui server de imprimare utilizând comanda LPR?

La imprimarea continuă de date PDF utilizând comanda LPR, executată câte o lucrare la un moment dat la intervalul setat în <Timeout>. Pentru mai multe detalii, consultaţi Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Configurarea aparatului (imprimantă PS/PCL/UFR II)) de pe site-ul de manuale online.
95H2-08L