Restricţionarea imprimării de la un computer

Puteţi să restricţionaţi imprimarea de la un computer (Imprimarea de la un computer) astfel încât numai anumite tipuri de documente să poată fi imprimate. De asemenea, puteţi să configuraţi aparatul astfel încât documentele să nu fie imprimate până când utilizatorul nu este autorizat pe aparat (Imprimarea documentelor păstrare în aparat). De asemenea, puteţi să restricţionaţi aparatul astfel încât să imprime numai documente cu imprimare securizată criptată, ceea ce poate preveni scurgerile de informaţii din cauza imprimărilor nesupravegheate sau a datelor de imprimare neprotejate. Pentru configurarea acestor setări sunt necesare privilegii de administrator.

Interzicerea imprimării de la un computer

Puteţi să interziceţi utilizatorilor să imprime documente de la un computer.
<Setare>  <Setări funcţie>  <Imprimantă>  <Restricţionare lucrări imprimantă>  <Pornit>  Selectaţi excepţiile de la restricţii

Configurarea setărilor de imprimare cu reţinere forţată

Când imprimaţi documente de la un computer, puteţi să reţineţi datele de imprimare în aparat şi să împiedicaţi imprimarea imediată a documentelor (Imprimarea documentelor păstrare în aparat). Puteţi configura setările astfel încât imprimarea să nu poată fi efectuată până când utilizatorul nu este autorizat pe aparat, ceea ce asigură o mai mare securitate şi reduce riscul ca alte persoane să vadă sau să ia din greşeală documente sensibile. Pentru configurarea acestor setări sunt necesare privilegii de administrator.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Printer] [Print].
4
Selectaţi [Force Hold], setaţi condiţiile necesare şi faceţi clic pe [OK].
Puteţi seta condiţii detaliate pentru reţinerea lucrărilor de imprimare, cum ar fi cele referitoare la utilizator sau la adresa IP. Dacă nu sunt stabilite condiţii, toate lucrările de imprimare sunt reţinute, cu excepţia lucrărilor de la utilizatorii neidentificaţi. Dacă nu sunt stabilite condiţii şi se primeşte o lucrare de imprimare de la un utilizator neidentificat, aceasta este anulată fără a fi reţinută.
Setarea condiţiilor pentru reţinerea documentelor
Configurarea setărilor detaliate pentru imprimarea cu reţinere forţată
Puteţi configura setări detaliate pentru documentele care sunt reţinute pentru imprimare, cum ar fi perioada de timp pentru salvarea lor şi modul de afişare a acestora. <Tipărire>
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information] când se face exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor

Setarea altor limitări

1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Printer]  [Print].
4
Setaţi celelalte limitări.
[Delete Job After Printing]
Selectaţi această casetă pentru a şterge lucrări după ce acestea sunt imprimate.
[Only Allow Encrypted Print Jobs]
Selectaţi această casetă pentru a recepţiona doar lucrări de imprimare securizate criptate de la computere.
[Require Domain Name to Determine My Job]
Selectaţi această casetă pentru a determina lucrările de imprimare ale utilizatorilor care se conectează, ca „nume utilizator + nume domeniu”.
[Display Other User Jobs]
Selectaţi această casetă pentru a afişa lucrările altor utilizatori decât utilizatorul autentificat.
[Restrict Deletion of Other User Jobs]
Bifați această casetă de selectare pentru a restricționa ştergerea lucrărilor altor utilizatori decât utilizatorul autentificat atunci când sunt afişate lucrări ale altor utilizatori decât utilizatorul autentificat.
[Match Case for User Name]
Selectaţi această casetă pentru ca numele utilizatorilor să fie sensibile la litere mari şi mici.
[Enable Auto Print Function When Logging In]
Selectaţi această casetă pentru a permite ca lucrările de imprimare cu reţinere forţată să fie imprimate automat când fiecare utilizator se conectează.
[Require PIN for Job Deletion]
Selectaţi această casetă pentru a solicita utilizatorului să introducă un PIN când şterge o lucrare de imprimare securizată.
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information] când se face exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor
95H2-04X