Kontrola stavu a výpisov

Pomocou Remote UI (Vzdialené PR) môžete kontrolovať stav dokumentov čakajúcich na spracovanie a výpisy dokumentov, ktoré boli spracované. Môžete tu takisto kontrolovať stav zariadenia, informácie o chybách a zostávajúce množstvo spotrebného materiálu.
Ak sa používa správa osobného overovania, na obrazovke <Monitor stavu> môžete používateľom zamedziť vykonávanie operácií na úlohách iných používateľov. <Zakázať prístup k úlohám iného užívateľa>

Kontrola stavu výtlačkov

Môžete kontrolovať stav dokumentov, ktoré čakajú na tlač. Môžete tiež uprednostniť niektorý dokument pred iným alebo ho zrušiť.
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] pod položkou [Print]

Tlačidlá operácií

[Cancel]: Tlač sa zruší. Zrušený dokument sa odstráni a nie je ho možné obnoviť.
[Print Next]: Dokument sa spracuje ihneď po dokončení aktuálneho dokumentu.
[Pause]: Umožňuje zrušiť tlač. Pozastavenú tlač dokumentu môžete obnoviť kliknutím na položku [Resume].

Ikona dokumentu

Kliknutím na ikonu zobrazíte podrobné údaje o dokumente.

Kontrola výpisu úlohy

O vytlačených alebo prijatých dokumentoch je možné zobraziť výpis.
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format]

Údaje z výpisu je možné exportovať a uložiť do počítača vo formáte CSV (*.csv).

Výber funkcie

Vyberte funkciu, ktorú chcete skontrolovať, a kliknite na tlačidlo [Display]. Zobrazené funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a voliteľných zariadení.

Kontrola stavu zariadenia

Môžete si pozrieť množstvo informácií o zariadení, ako sú informácie o chybách, množstvo zostávajúceho papiera a tonera, informácie o pripojených voliteľných zariadeniach alebo celkový počet doposiaľ vytlačených strán.
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) [Status Monitor/Cancel]  vyberte položku, ktorú chcete skontrolovať
95FU-053