Aktualizácia firmvéru

Na pridávanie nových funkcií a riešenie problémov s existujúcimi funkciami sa pravidelne vydáva nový firmvér. Ak je k dispozícii nový firmvér, podľa nižšie opísaného postupu ho v zariadení aktualizujte. Na aktualizáciu firmvéru sú potrebné oprávnenia správcu.
Počas aktualizácie firmvéru nevykonávajte nasledujúce operácie. Mohlo by dôjsť ku kritickej chybe.
Vypnutie hlavného napájania stroja
Odpojenie kábla LAN
Komunikácia (napríklad tlač) so zariadením z iného počítača alebo aplikácie*1
Konfigurácia nastavení spánku na počítači*2
*1 Počas aktualizácie firmvéru v sieťovom prostredí zabezpečte, aby používatelia nemohli vykonávať operácie, ako je tlač dokumentov.
*2 Ak sa počítač prepne do nečinného režimu, firmvér sa nemusí aktualizovať správne.
Príprava na aktualizáciu firmvéru
Najnovšiu verziu firmvéru si prevezmite z webovej lokality spoločnosti Canon (https://global.canon/).
Zálohujte údaje a nastavenia zariadenia pre prípad, ak by aktualizácia firmvéru neprebehla správne.
Poznámka k procesu aktualizácie
Zariadenie sa niekoľkokrát reštartuje.
Ak zostanú úlohy, proces aktualizácie sa preruší.
Počas procesu aktualizácie sa obrazovka niekoľkokrát prepne. Prepnutie obrazovky môže nejaký čas trvať, ale nezatvárajte prehliadač, kým proces aktualizácie nie je dokončený.

Kontrola verzie firmvéru

Pred aktualizáciou firmvéru a po nej skontrolujte verziu firmvéru zariadenia.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Status Monitor/Cancel]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [Device Information]  [Version Information]  a skontrolujte [Controller].

Aktualizácia firmvéru

1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Kliknite na položku [Manual Update].
5
Kliknite na položku [Prehľadávať...], zvoľte aktualizáciu firmvéru, ktorú chcete použiť, a kliknite na tlačidlo [Update].
Keď sa zobrazí hlásenie <The process has stopped because there are one or more unfinished jobs. Restart the device manually in order to start the process. The browser may be closed.>, vypnite zariadenie a znova ho zapnite. Vypnutie a reštartovanie zariadenia
Aktualizácia firmvéru z domovskej obrazovky
Firmvér možno v závislosti od regiónu aktualizovať aj v ponuke <Aktualizovať firmvér> na obrazovke <Domov>. Tento úkon vyžaduje oprávnenia na úrovni Administrator.
95FU-058