Konfigurácia používateľských nastavení služby Univerzálna tlač

Ak chcete spravovať používateľov overených prostredníctvom overenia používateľa a im priradené úlohy služby Univerzálna tlač, nakonfigurujte tieto nastavenia. Služba Univerzálna tlač sa dá používať aj bez konfigurácie týchto nastavení.

Nastavené používateľom

1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [User Management]  [Authentication Management].
4
Zadajte [User Name for Universal Print:] v položke [Information for Universal Print].
V položke [User Name for Universal Print:] zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo použité v konte služby Microsoft 365.

Nastavené správcom

1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [User Management]  [Authentication Management].
4
Kliknite na položku [Edit] používateľa, ktorého chcete nastaviť.
Ak používateľ služby Univerzálna tlač nie je uložený
Kliknite na položku [Add User] a uložte informácie používateľa. Pri registrácii informácií používateľa zadajte [User Name for Universal Print:] v položke [Information for Universal Print].
5
Zadajte [User Name for Universal Print:] v položke [Information for Universal Print].
V položke [User Name for Universal Print:] zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo použité v konte služby Microsoft 365.
6
Kliknite na položku [Update].

Nastavené správcom pomocou súboru CSV

Používateľov s funkciou overenia používateľa môžete priradiť ku kontu služby Microsoft 365 úpravou súboru CSV.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [User Management]   [Authentication Management]   [Settings for Universal Print].
4
Kliknite na položku [Start Exporting].
Ak neexistujú informácie o používateľoch, ktoré je možné priradiť ku kontu Microsoft 365, nastavenia nie je možné konfigurovať pomocou súboru CSV. Kliknite na položku [Add Association...], pridajte priradeného používateľa a kliknite na položku [Start Exporting].
5
Úprava exportovaného súboru CSV
Do premennej „mcp_uid“ zadajte meno registrovaného používateľa.
Do premennej „azureaccount_name“ zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo použité v konte služby Microsoft 365.
6
Kliknite na položku [Import] a špecifikujte súbor upravovaný v kroku 5.
7
Kliknite na položku [Start Importing].
95FU-031