<Správa užívateľov>

Môžete nakonfigurovať nastavenia na správu používateľov zariadenia použitím aplikácie overovania používateľov.
<Nastaviť heslo správcu>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa overovania>
Tu môžete zmeniť heslo nastavené správcom na prihlasovanie do Remote UI (Vzdialené PR). Ďalšiu zmenu hesla je možné vykonať len cez Remote UI (Vzdialené PR).
<Nastaviť PIN správcu>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa overovania>
Tu môžete nastaviť, či sa má pri zobrazení nastavení vyžadujúcich oprávnenia správcu požadovať zadanie kódu PIN.
<Nastav. informácií o správcovi systému>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>
Nastavte informácie o správcovi systému zariadenia. Zmena ID a kódu PIN správcu systému.
<Správa ID oddelení>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>
Vyberte, či chcete spravovať používateľov v skupinách priradením používateľov k ID oddelenia. Konfigurácia nastavení správy ID oddelenia
95FU-07U