Ďalšie nastavenia siete

Nasledujúce možnosti nastavte podľa svojho systémového prostredia.

Nastavenia protokolu SNTP

Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) umožňuje nastaviť systémové hodiny pomocou časového servera v sieti. Ak sa používa protokol SNTP, čas servera sa kontroluje v určených intervaloch. Preto sa môže uchovať vždy správny čas. Nastavenia SNTP sa dajú špecifikovať pomocou Remote UI (Vzdialené PR).
Ak chcete vykonať synchronizáciu času cez SNTP so serverom NTP, je potrebné vopred nastaviť časové pásmo, v ktorom sa zariadenie používa. Nastavenie dátumu a času
Ak nie je nastavené SNTP, zariadenie môže pristupovať k externému serveru SNTP na synchronizáciu hodín pri používaní určitých služieb.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [Network Settings]  [SNTP Settings].
4
Vyberte položku [Use SNTP] a špecifikujte požadované nastavenia.
[Use SNTP]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby na použitie SNTP na synchronizáciu. Ak nechcete použiť SNTP, zrušte začiarknutie políčka.
[Polling Interval]
Zadajte interval medzi jednotlivými synchronizáciami.
[NTP Server Address]
Zadajte IP adresu servera NTP alebo SNTP. Ak je v sieti dostupný server DNS, môžete namiesto toho zadať hostiteľské meno (alebo FQDN) pozostávajúce z alfanumerických znakov (príklad: ntp.example.com).
5
Kliknite na položku [OK].

Monitorovanie zariadenia zo systémov správy zariadenia

Ak sa používa softvér na správu zariadení, v sieti môžete prostredníctvom servera zhromažďovať a spravovať rôzne informácie, napríklad údaje o nastavení či poruchách zariadení.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [Network Settings] [Multicast Discovery Settings].
4
Vyberte položku [Respond to Discovery] a špecifikujte požadované nastavenia.
[Respond to Discovery]
Začiarknite toto políčko, ak chcete nastaviť, aby zariadenie odpovedalo paketom Multicast Discovery softvéru na správu zariadení, a aktivovať monitorovanie pomocou tohto softvéru.
[Scope Name]
Ak chcete zariadenie zahrnúť do špecifického rozsahu, zadajte alfanumerické znaky pre názov rozsahu.
5
Kliknite na položku [OK].
95FU-010