Riešenie problémov

Ak sa počas používania zariadenia vyskytne problém, najprv skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém nie je možné vyriešiť alebo ak je vyžadovaná kontrola, kontaktujte svojho predajcu alebo servisného zástupcu.

Aký problém máte?

95FU-08J