Problémy s výsledkami tlače

Vytlačený obrázok je posunutý alebo skosený.

Sú posuvné lišty zarovnané?

Zarovnajte posuvné lišty s papierom vloženým v zdroji papiera.

Objavujú sa biele pásy/sýtosť tlače je nerovnomerná.

Vyčistili ste fixačnú jednotku?

Očistite fixačnú jednotku.
<Vyčistiť tlakový valec pre fixovanie>

Dochádza toner?

Skontrolujte, koľko tonera zostáva, a podľa potreby vymeňte tonerovú kazetu.
Výmena kazety s tonerom

Dosiahla tonerová kazeta svoju predpokladanú životnosť?

Vnútro tonerovej kazety môže mať zníženú kvalitu. Vymeňte tonerovú kazetu.
Výmena kazety s tonerom

Používate zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou?

Zmeňte nastavenie [Humid Environment Mode]. Problém môže vyriešiť nastavenie na možnosť [High Humidity].
Nastavenia správy typu papiera
Ak vyberiete položku [High Humidity] a používate zariadenie v prostredí s nízkou vlhkosťou, na vytlačených obrázkoch alebo texte môžu byť šmuhy.

Obrázky sa netlačia na určenú stranu papiera.

Je orientácia vloženého papiera správna?

Skontrolujte orientáciu a stranu papiera, ktorá je lícom nahor. Ak je papier zle orientovaný, vložte ho znova.
Vkladanie papiera

Obrázky sa netlačia v určenej veľkosti.

Sú veľkosť originálu a veľkosť vloženého papiera rovnaké?

Vymeňte vložený papier za papier formátu, na ktorý chcete tlačiť.
Zadajte rovnakú veľkosť papiera, na ktorý sa má tlačiť, ako je [Output Size] v ovládači tlačiarne.

Orientácia nie je rovnaká na oboch stranách papiera pri obojstrannej tlači.

Sú nastavenia obojstrannej tlače správne?

Skontrolujte nastavenia tlače podľa postupu uvedeného nižšie.
1
Vyberte orientáciu originálu na obrazovke nastavení tlače aplikácie.
2
Na obrazovke ovládača [Basic Settings] nastavte položku [Orientácia] na rovnakú orientáciu, ako ste nastavili v kroku 1.
3
Počas kontroly náhľadu tlače nastavte položku [Rozloženie strany] [Poradie strán] [Jednostranne/obojstranne/tlač brožúr] [Miesto zošívania].
Položka [Poradie strán] sa zobrazuje, ak je položka [Rozloženie strany] nastavená na možnosť [2 na 1] alebo vyššiu.

Na výtlačkoch sa objavujú šmuhy.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.
Dostupný papier
Vkladanie papiera

Zobrazujú sa šmuhy na výtlačkoch, keď používate zariadenie v prostredí s nízkou vlhkosťou?

Zmeňte nastavenie [Humid Environment Mode]. Problém môže vyriešiť nastavenie na možnosť [Low Humidity].
Nastavenia správy typu papiera
Ak vyberiete položku [Low Humidity] a používate zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou, sýtosť tlače môže byť svetlejšia alebo nerovnomerná.

Objavuje sa rozmazaný toner a škvrny.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.
Dostupný papier
Vkladanie papiera

Zobrazujú sa šmuhy na výtlačkoch, keď používate zariadenie v prostredí s nízkou vlhkosťou?

Zmeňte nastavenie [Humid Environment Mode]. Problém môže vyriešiť nastavenie na možnosť [Low Humidity].
Nastavenia správy typu papiera
Ak vyberiete položku [Low Humidity] a používate zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou, sýtosť tlače môže byť svetlejšia alebo nerovnomerná.

V prázdnej oblasti sa vyskytujú zvyšky predchádzajúcich obrazov.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.
Dostupný papier
Vkladanie papiera

Dosiahla tonerová kazeta svoju predpokladanú životnosť?

Vnútro tonerovej kazety môže mať zníženú kvalitu. Vymeňte tonerovú kazetu.
Výmena kazety s tonerom

Je teplota fixácie primeraná?

Zmeňte nastavenie [Adjust Fixing Temperature]. Problém môže vyriešiť nastavenie na možnosť [Low 1] alebo [Low 2].
Nastavenia správy typu papiera

Tlač je vyblednutá/pruhovaná.

Dochádza toner?

Skontrolujte, koľko tonera zostáva, a podľa potreby vymeňte tonerovú kazetu.
Výmena kazety s tonerom

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier. Nastavte tiež správnu veľkosti a typ papiera.
Dostupný papier
Vkladanie papiera
Špecifikácia veľkosti a typu papiera

Niektoré časti zostali biele.

Používate papier, ktorý absorboval vlhkosť?

Vymeňte ho za vhodný papier.
Vkladanie papiera

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.
Dostupný papier
Vkladanie papiera

Dosiahla tonerová kazeta svoju predpokladanú životnosť?

Vnútro tonerovej kazety môže mať zníženú kvalitu. Vymeňte tonerovú kazetu.
Výmena kazety s tonerom

Na výtlačkoch sa objavujú čierne škvrny.

Vyčistili ste fixačnú jednotku?

Očistite fixačnú jednotku.
<Vyčistiť tlakový valec pre fixovanie>

Zadná strana papiera je rozmazaná.

Je vložený papier menší ako veľkosť špecifikovaná v tlačových údajoch?

Skontrolujte, či sa veľkosť špecifikovaná v tlačových údajoch zhoduje s veľkosťou vloženého papiera.

Vyčistili ste fixačnú jednotku?

Očistite fixačnú jednotku.
<Vyčistiť tlakový valec pre fixovanie>

Objavujú sa pruhy alebo škvrny ako rozptýlené kvapôčky vody.

Zobrazujú sa pásy alebo škvrny, keď je nastavený režim obojstrannej tlače?

Zmeňte nastavenie <Režim zabránenia vzoru kvapky vody>. Problém môže vyriešiť nastavenie na možnosť <Zap.>.
<Nastaviť kvalitu obrazu>
Po nastavení tejto položky na možnosť <Zap.> sa môže rýchlosť tlače znížiť.

Z vytlačených obrázkov sa odlupuje toner.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.
Dostupný papier
Vkladanie papiera

Papier sa krčí.

Vložili ste papier správne?

Ak papier neprechádza pod čiarou limitu vkladania alebo lištou limitu papiera, alebo ak je vložený šikmo, môže sa zvrásniť.
Vkladanie papiera

Používate papier, ktorý absorboval vlhkosť?

Vymeňte ho za vhodný papier.
Vkladanie papiera

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.
Dostupný papier
Vkladanie papiera

Papier sa krúti.

Používate papier, ktorý absorboval vlhkosť?

Vymeňte ho za vhodný papier.
Vkladanie papiera
Ak ako typ papiera bola nastavená možnosť <Bežný 2>, zmeňte nastavenie na možnosť <Bežný 1>.
Špecifikácia veľkosti a typu papiera

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier. Nastavte tiež správnu veľkosti a typ papiera.
Dostupný papier
Vkladanie papiera
Špecifikácia veľkosti a typu papiera
Vložte papier znova s otočenou stranou určenou na tlač.
Tento symptóm sa môže v zriedkavých prípadoch zhoršiť v závislosti od papiera, ktorý používate. V takom prípade vráťte papier do pôvodnej orientácie.

Papier sa nepodáva alebo sa naraz podáva viac hárkov papiera dokopy.

Vložili ste papier správne?

Poriadne prelistujte balík papiera, aby sa papier nezlepil.
Skontrolujte, či je papier správne vložený.
Vkladanie papiera
Skontrolujte, či je počet hárkov vloženého papiera správny a či sa používa správny papier.
Dostupný papier
Vkladanie papiera
Skontrolujte, či nie sú spolu vložené zmiešané formáty a typy papiera.
95FU-08R