Iné problémy

Nedá sa stlačiť tlačidlo, vybrať položku alebo sa položka nezobrazuje.

Niektoré nastavenia môže používať len správca. Nie sú prístupné pre bežných používateľov.
Nastavenia/registrácia
Správca systému obmedzuje prístup bežných používateľov k niektorým funkciám a ich používanie na ochranu pred neoprávneným použitím.
O tom, ktoré funkcie možno používať len s overením používateľa, rozhoduje správca. Na používanie týchto funkcií sa treba prihlásiť pomocou ID s prístupovými oprávneniami.
Prihlásenie do zariadenia
Funkcie nie je možné používať, lebo nie sú nainštalované potrebné voliteľné zariadenia alebo systémové doplnky.
Nastavenia sa spravujú nastaveniami politiky zabezpečenia. Ak chcete nastavenia zmeniť, treba sa prihlásiť do Remote UI (Vzdialené PR) s oprávneniami správcu.
Konfigurácia nastavení politiky zabezpečenia

Niektoré nastavenia importované z iného zariadenia sa neprejavia.

Ak je nastavená politika zabezpečenia, nastavenia, ktoré by ju porušovali, sa neimportujú.

Súbory denníka sú skomolené.

Pri otvorení súborov CSV v programe Microsoft Excel sa obsah nemusí rozpoznať ako textové reťazce a môže sa zobraziť nesprávne. V takom prípade otvorte súbor v editore súborov CSV alebo v textovom editore.

Udalosti sa nezaznamenávajú do denníka, aj keď bol ich záznam spustený.

Záznamy sa nemusia v súbore denníka objaviť ihneď po spustení ich vytvárania. Zozbieranie záznamov denníka trvá nejaký čas. Skúste vyvolať súbor denníka trochu neskôr.

Nezobrazuje sa nastavenie papiera formátov K.

Papier formátov K môžete používať po zmene nastavení zariadenia. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte predajcu alebo servisného zástupcu.

Zobrazenie informácie o sieťovom pripojení počítača

Pri používaní systému Windows

1
Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [] (Start) a potom kliknite na položku [Sieťové pripojenia].
Zobrazí sa obrazovka [Stav].
2
Zobrazte informácie o sieťovom pripojení.
Zobrazenie SSID káblovej siete LAN
Zobrazte identifikátor SSID v časti [Stav siete].
Zobrazenie IP adresy a servera DNS
1
Kliknite na [Vlastnosti] pre pripojenú sieť.
2
V časti [Vlastnosti] zobrazte IP adresu a server DNS.

Pri používaní systému macOS

1
Kliknite na [] [Systémové nastavenia] [Sieť].
Zobrazí sa obrazovka [Sieť].
2
Zobrazte IP adresu, server DNS a ďalšie informácie.
Pre káblovú sieť LAN
Pre bezdrôtovú sieť LAN
Zobrazte identifikátor SSID v časti [Názov siete].
Zobrazte IP adresu v časti [Stav].
Kliknite na [Rozšírené] a zobrazte server DNS na karte [DNS].
95FU-08W