Ukrepi za posamezno sporočilo

Če pride do napake med tiskanjem oziroma če pride do napake z omrežno povezavo ali nastavitvami, se prikaže sporočilo na zaslonu naprave ali vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Za podrobnosti o posameznih sporočilih in rešitvah težav glejte spodnja sporočila.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
Could not verify the CRL.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
Napaka D0-nn (nn sta dva alfanumerična znaka)
FF FONT FULL
FM DL SIZE ERROR n (n je en alfanumerični znak)
FM DL SCALE ERROR n (n je en alfanumerični znak)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ERROR n (n je en alfanumerični znak)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Set the correct authentication information.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. No reply from the destination.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Cannot analyze the certificate.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. The certificate is incorrect.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. The certificate has expired.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Change the authentication password.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Check the authentication settings.
Cannot delete the default key because it is in use by TLS or other settings. Check the settings.
TCP/IP error. Check the TCP/IP settings.
Preverite nastavitve TCP/IP.
Prev. nast. za TCP/IP. (glavna linija)
Preverite nast. za TCP/IP. (pod. linija)
Universal Print: kom. napaka strežnika
Universal Print: nap. prev. prist. str.
Universal Print: potrdilo je poteklo.
Universal Print: notranja napaka
Universal Print: tiskalnik ni registr.
Prev. žični omr. vm., priklj. na vrata USB.
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Dostopne točke ni mogoče najti.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Pojav napake. Obrnite se na upravitelja sistema.
An error occurred during verification.
This CRL is invalid.
This CRL has expired.
Cannot register because the algorithm of this key is not supported.
Cannot set this key as the default key because it is corrupted or invalid.
This certificate has been revoked.
This certificate is invalid.
This certificate has expired.
Ustrezna velikost papirja, A4, ni na voljo.
Spor maske podomrežja
The default key is not set.
Priključen je neup. žični omr. vm.
Could not verify the certificate.
Cannot change the settings because the selected key is being used.
Session timed out. Wait a moment, then try to access the database again.
Direktna povezava zaključ. zar. napake.
Tiskanje ni mogoče, ker je morda upor. kartuša drugega proizvajalca ali ponarejena kartuša.
Could not register because the number of registered users has reached the limit.
Vpisana PIN ni pravilna.
Overovitveni strežnik ne deluje. Obrnite se na upravitelja sistema.
Overovitvenega strežnika ni mogoče najti. Obrnite se na upravitelja sistema.
Cannot log in because anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Zaznan je spor naslovov IP.
V omrežju je zaznan spor naslova IP. (glav. linija)
V omrežju je zaznan spor naslova IP. (pod. linija)
Preverite omrežno povezavo.
Preverite omrežno povezavo. (gl. linija)
Preverite omrežno povez. (pod. linija)
Cannot log in because an authentication error occurred in Department ID Management. Contact the system manager.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
Napaka upodabljanja PDL nn (nn je ime modula)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
The password does not meet the policy requirements. Change the password.
Vstavljena je kart. s tonerjem, ki je s to napravo ni mogoče uporabljati, zato tiskanje trenutno ni na voljo.
Timer settings for this device and the authentication server may not be synchronized. Contact the system manager.
No paper.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
95H3-090