Nastavitev naslova IPv4

Naslov IPv4 lahko nastavite na dva načina: samodejno s protokolom DHCP in ročno. Izberite eno od možnosti glede na svoje okolje. Po potrebi opravite preskus povezave.

Nastavitev naslova IPv4

1
Izberite <Nastavitev> na zaslonu <Domov>. Zaslon <Domov>
2
Izberite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve TCP/IP>  <IPv4 nastavitve>.
3
Izberite <Uporabi IPv4> <Vkl.>, da omogočite nastavitve IPv4.
4
Izberite <Nastavitve IP naslova> in nastavite naslov IP.
Nastavite lahko tako samodejno pridobivanje kot tudi ročno pridobivanje. Če nastavite oboje in za možnost <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> izberete <Izkl.>, se ročno vnesen naslov IP uporabi, ko ne uspe samodejna dodelitev naslova IP.
Samodejno dodeljevanje naslova IP
1
Izberite <Nastavitve IP naslova>  <Samodejno pridobivanje>.
2
Izberite <Izbira protokola> <DHCP>.
3
Preverite, ali je možnost <Avto IP> nastavljena na <Vkl.>.
Če je izbrana možnost <Izkl.>, spremenite nastavitev na <Vkl.>.
4
Izberite <Uporabi>.
Če pritisnete <Avto IP>, se v krajevnem omrežju samodejno poišče razpoložljiv naslov IP in dodeli se vrednost za vsak element. Ta funkcija dodeli naslov IP pri uporabi strežnika DHCP. Vendar pa komunikacija zunaj dosega usmerjevalnika ni mogoča.
V okoljih, kjer ni mogoče uporabiti tako možnosti <DHCP> kot tudi <Avto IP> in je izbrana ena od teh možnosti, pride do neuporabne komunikacije, ker poskuša naprava preveriti, ali je storitev na voljo v omrežju.
Naslovi IP, ki so dodeljeni prek DHCP, preglasijo naslov, pridobljenem prek funkcije Avto IP.
Nastavitev z ročnim vnosom
1
Če želite onemogočiti samodejno pridobivanje, konfigurirajte nastavitev.
Izberite <Samodejno pridobivanje> ter možnosti <Izbira protokola> in <Avto IP> nastavite na <Izkl.>.
2
Izberite <Ročno pridobivanje>.
3
Vnesite naslov IP, masko podomrežja in naslov prehoda.
S številskimi tipkami vnesite te vrednosti na vsakem zaslonu in pritisnite .

Preizkus povezave za naslov IPv4

Ko je naprava pravilno povezana, je mogoče v računalniku odpreti prijavni zaslon za Daljinski UI (Zagon vmesnika Remote UI). Preizkus povezave lahko izvedete z nadzorne plošče naprave.
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve TCP/IP>  <IPv4 nastavitve>  <PING ukaz>  vnesite naslov katere koli druge naprave v uporabi 
Ko je naprava pravilno povezana, se prikaže sporočilo <Prejeti odziv gostitelja.>.
Če je naprava povezana na stikalno zvezdišče, morda ne bo povezana v omrežje, čeprav so naslovi IP nastavljeni pravilno. V tem primeru nastavite odlog začetka komunikacije iz naprave in poskušajte znova vzpostaviti povezavo. Nastavitev čakalnega časa pri vzpostavljanju povezave z omrežjem
95H3-00J