Nastavitev povezave z vnosom podrobnih nastavitev

Če želite podrobno določiti varnostne nastavitve ali če ne morete vzpostaviti brezžične povezave po drugih postopkih, ročno vnesite vse zahtevane informacije za brezžično povezavo LAN. Potrdite in si zapišite napredne podatke o SSID-ju, omrežnem ključu, varnostnem standardu ali načinu preverjanja pristnosti/šifriranja idr. Preverjanje SSID in omrežnega ključa
1
Izberite <Nastavitev> na zaslonu <Domov>. Zaslon <Domov>
2
Izberite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve WiFi>  <Nastavitve SSID>.
3
Izberite <Vpišite ročno>  vnesite SSID, ki ste ga preverili.
Vnesite SSID in izberite <Uporabi>.
Navodila o vnašanju besedila so v razdelku Vpisovanje znakov.
4
Izberite varnostne nastavitve v <Nastavitve zaščite>.
Uporaba funkcije WEP
1
Izberite <WEP>.
2
Izberite način preverjanja istovetnosti.
Če želite kot geslo uporabiti ključ WEP, izberite <Souporabljeni ključ>.
Če je izbrana možnost <Odprt sistem>, ob vzpostavitvi povezave pride do napake pri preverjanju pristnosti, če brezžični usmerjevalnik uporablja ključ za preverjanje pristnosti v skupni rabi. V tem primeru naprava samodejno spremeni nastavitev na <Souporabljeni ključ> in znova poskusi vzpostaviti povezavo.
3
Izberite ključ WEP, ki ga želite urediti.
Izberite <Urejanje ključa WEP> izberite eno od možnosti <WEP ključ 1> do <WEP ključ 4>.
Registrirate lahko največ štiri ključe WEP.
4
Vnesite preverjeni omrežni ključ.
Vnesite omrežni ključ in izberite <Uporabi>.
5
Izberite ključ WEP, ki ga želite uporabiti.
Izberite <Izbira ključa WEP> izberite ključ WEP, ki ste ga uredili.
Uporaba načina WPA-PSK, WPA2-PSK ali WPA3-SAE
1
Izberite <WPA/WPA2-PSK>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE> ali <WPA3-SAE>.
2
Izberite način šifriranja.
Če želite napravo nastaviti tako, da ta samodejno izbere AES-CCMP ali TKIP ustrezno nastavitvi brezžičnega usmerjevalnika, pritisnite <Avto>.
Če ste v 1. koraku izbrali <WPA3-SAE>, nadaljujte na naslednji korak.
3
Vnesite preverjeni omrežni ključ.
Vnesite omrežni ključ in izberite <Uporabi>.
Uporaba načina WPA-EAP, WPA2-EAP ali WPA3-EAP
1
Izberite <WPA/WPA2-EAP>.
2
Izberite <Da> na potrditvenem zaslonu.
5
Izberite <Da> na potrditvenem zaslonu.
 Ko je brezžični usmerjevalnik zaznan in konfiguracija končana, bo prikazan zaslon <Povezano.>.
95H3-00E