Tiskanje ni mogoče

Najprej preverite to

Ali indikator obdelave/podatkov (na nadzorni plošči) utripa ali sveti?

Če utripa ali sveti, poteka obdelava dokumenta ali dokument čaka na obdelavo. Počakajte, da se obdelava konča, ali na zaslonu za preverjanje stanja tiskanja izberite dokument, ki ga želite prednostno natisniti.
Preverjanje stanja in zgodovine tiskanja
Tiskanje dokumentov, zadržanih v napravi

Ali je na zaslonu prikazano sporočilo?

Če med delovanjem naprave pride do težave, se na zaslonu prikaže sporočilo.
Prikaže se sporočilo ali številka, ki se začne z znakom »#« (koda napake)

Ali je možnost <Auto Select> nastavljena na <No>?

Če želite preklopiti na ustrezni način delovanja, vse elemente ali elemente, ki jih uporabljate, spremenite na <Yes>. Če želite več podrobnosti, glejte Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavitev naprave (Tiskalnik PS/PCL/UFR II)) na spletnem mestu s priročnikom.

Ali je omogočeno vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov?

Če je ta možnost omogočena, dokumenti morda ne bodo natisnjeni, odvisno od njihovih nastavitev.
Konfiguriranje nastavitev za vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov

Ali tiskate prek tiskalnega strežnika z ukazom LPR?

Pri neprekinjenem tiskanju podatkov PDF z ukazom LPR tiskajte eno opravilo naenkrat v intervalu, nastavljenem v <Timeout>. Če želite več podrobnosti, glejte Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavitev naprave (Tiskalnik PS/PCL/UFR II)) na spletnem mestu s priročnikom.
95H3-08L