Težave z omrežjem

Težave s povezavami

Ni mogoče vzpostaviti omrežja.

Preverite, ali je možnost <Potrdite omrežno povezavo> nastavljena na <Vkl.>.
<Potrdite omrežno povezavo>

Izbran je napačni prejemnik.

Če je klicni usmerjevalnik v omrežju, s katerim je naprava povezana, naprava vzpostavi povezavo s prejemnikom, ki ni naveden, odvisno od nastavitev naprave ali klicnega usmerjevalnika. To lahko povzroči stroške naročniške linije in klicne stroške. Preverite naslednje.
Če ni treba, da klicni usmerjevalnik pakete pošilja prek oddajanja, spremenite nastavitve usmerjevalnika tako, da paketi ne bodo poslani prek oddajanja. Če je treba omogočiti oddajanje s klicnim usmerjevalnikom, preverite, ali je nastavljen nepotrebni prejemnik.
Preverite, ali sta ime gostitelja in naslov IP datotečnega strežnika in poštnega strežnika, ki sta nastavljena v napravi, pravilna.
Če je strežnik DNS v zunanjem strežniku, za prejemnika uporabite naslov IP in ne imena gostitelja, četudi vzpostavljate povezavo z napravami v omrežju, v katerega je povezana naprava.
Če je strežnik DNS v omrežju, v katerega je povezana naprava, preverite, ali so informacije o napravah, povezanih v zunanje omrežje, registrirane v strežniku DNS, in preverite, ali so pravilne.

Naprave ni mogoče prepoznati v računalniku.

Če naslov IP računalnika, v katerem se izvajata vmesnik Daljinski UI in programska oprema za pomoč, ni dovoljen za pošiljanje in prejemanje v možnosti <Nastavitve požarne stene>, informacij o napravi ni mogoče prikazati v računalniku. Preverite, ali so nastavitve pravilne.
Določanje naslovov IP v nastavitvah požarnega zidu
Ko uporabljate programsko opremo za upravljanje naprav, možnost [Use Dedicated Community] nastavite na [On] in izberite [Read/Write] za [MIB Access Permission]. Nastavite [Use Dedicated Port] za [Dedicated Port Settings] na [On].
Spremljanje in upravljanje naprave s storitvijo SNMP
Naprave ni mogoče prepoznati, ko se programska oprema za pomoč uporablja za dostop do naprave z imenom skupnosti, ki se razlikuje od imena skupnosti za SNMP, nastavljenega v napravi. Preverite ime skupnosti za SNMP.
Spremljanje in upravljanje naprave s storitvijo SNMP
Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo »An error has occurred.« in vmesnika Daljinski UI ni mogoče zagnati, lahko ostanejo neveljavni podatki predpomnilnika. Počistite predpomnilnik spletnega brskalnika.
Če naprava preklopi v način pripravljenosti, je v računalniku morda ne bo mogoče prepoznati. Prekličite način mirovanja ali spremenite <Poraba energije v stanju mirovanja> v <Visoko>.
<Poraba energije v stanju mirovanja>

Povezave ni mogoče vzpostaviti s šifriranimi komunikacijami TLS.

Če nastavite različico TLS, ki je vaš operacijski sistem ali programska oprema, na primer brskalnik, ne podpira, se naprava se more povezati z omrežjem z uporabo šifriranih komunikacij TLS.
Nadgradite operacijski sistem in programsko opremo ali zmanjšajte različico TLS-ja, dokler ne bo mogoče vzpostaviti povezave. Toda če zmanjšate različico TLS-ja, povezave morda ne bodo ustrezno zaščitene.
Nastavitve za TLS

Težave z brezžičnimi povezavami

Hkrati ni mogoče vzpostaviti povezave z brezžičnim in žičnim omrežjem LAN.

Hkrati ne morete vzpostaviti povezave z brezžičnim in žičnim omrežjem LAN. Hkrati lahko uporabljate USB in brezžično omrežje LAN ali USB in žično omrežje LAN.

Vmesnik Daljinski UI se ne prikaže.

Ali sta <Uporabi HTTP> in <Omogoči Dalj. UI> nastavljena na <Vkl.>?
<Uporabi HTTP>
Zagon vmesnika Remote UI
Če ste povezani z brezžičnim omrežjem LAN, ponovno zaženite vmesnik Daljinski UI, ko ste preverili, ali je naslov IP pravilno nastavljen.
Preizkus povezave za naslov IPv4
Preizkus povezave za naslov IPv6
Če ste povezani z žičnim omrežjem LAN, ponovno zaženite vmesnik Daljinski UI, ko ste preverili, ali je naslov IP pravilno nastavljen in je kabel pravilno priključen.
Povezovanje z žičnim omrežjem LAN
Zagon vmesnika Remote UI
Ali uporabljate strežnik proxy? Če ga uporabljate, med »Izjeme« (naslove, za katere se strežnik proxy ne uporablja) v nastavitvah strežnika proxy spletnega brskalnika dodajte naslov IP naprave.
Ali komunikacijo z računalniki omejuje požarni zid? Če vmesnika Daljinski UI ni mogoče prikazati zaradi nepravilnih nastavitev, na nadzorni plošči naprave možnost <Filter IPv4 naslova>, <Filter IPv6 naslova> ali <Filter MAC naslova> nastavite na <Izkl.>.
Omejitev komunikacije s požarnimi zidovi
<Mreža> <Filter IPv4 naslova>
<Mreža> <Filter IPv6 naslova>
<Mreža> <Filter MAC naslova>

Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti.

Naslov IP morda ni nastavljen. Znova nastavite naslov IP.
Nastavitev naslova IP
Če ste povezani z brezžičnim omrežjem LAN, preverite, ali naprava lahko vzpostavi povezavo z omrežjem.
Če ne morete vzpostaviti povezave z brezžičnim omrežjem LAN

Če ne poznate nastavljenega naslova IP.

Pritisnite tipko  (Nadzor stanja) in preverite naslov IP.
Nadzorna plošča
Če želite podrobnosti o nastavitvah ali želite spremeniti nastavitve, izberite <Nastavitev> na zaslonu <Domov> in konfigurirajte nastavitve.
Nastavitev naslova IP

Ni mogoče preklopiti z žičnega omrežja LAN na brezžično omrežje LAN ali z brezžičnega omrežja LAN na žično omrežje LAN.

Ali ste preklopili nastavitev LAN na nadzorni plošči naprave? Če tega ne naredite, načina povezave ni mogoče spremeniti.
Izbira načina vzpostavljanja povezave z omrežjem

Če ne poznate SSID in omrežnega ključa brezžičnega usmerjevalnika LAN, s katerim se želite povezati, ali se SSID ne prikaže na zaslonu.

Preverite, ali je SSID prikazan na brezžičnem usmerjevalniku LAN ali embalaži.
Preverjanje SSID in omrežnega ključa

SSID brezžičnega usmerjevalnika LAN, s katerim se želite povezati, ni prikazan na seznamu dostopnih točk.

Preverite, ali je SSID brezžičnega usmerjevalnika LAN, ki ste si ga zabeležili, pravilen.
Preverjanje SSID in omrežnega ključa
Če je SSID brezžičnega usmerjevalnika LAN skrit (če uporablja neopazen način*), brezžični usmerjevalnik LAN nastavite tako, da bo SSID odkrit.
* Ta način preprečuje samodejno zaznavanje SSID brezžičnega usmerjevalnika LAN.
Preverite, ali je naprava povezana v omrežje.
Če ne morete vzpostaviti povezave z brezžičnim omrežjem LAN
Če ne morete vzpostaviti povezave z brezžičnim omrežjem LAN
Preverite stanje računalnika.
Ali je nastavitev računalnika in brezžičnega usmerjevalnika LAN končana?
Ali je kateri koli kabel brezžičnega usmerjevalnika LAN (napajalni kabel, kabel LAN itd.) odklopljen?
Ali je brezžični usmerjevalnik LAN vklopljen?
Če težava še vedno ni odpravljena:
Izklopite vse naprave in jih znova vklopite.
Počakajte nekaj trenutkov, nato pa preverite, ali lahko vzpostavite povezavo z omrežjem.
Preverite, ali je naprava vklopljena.
Če je naprava vklopljena, jo izklopite in znova vklopite.
Preverite mesto postavitve naprave in brezžičnega usmerjevalnika LAN.
Ali sta naprava in brezžični usmerjevalnik LAN postavljena predaleč narazen?
Ali je med napravo in brezžičnim usmerjevalnikom LAN ovira, na primer stena?
Ali so v bližini kakršne koli naprave, ki oddajajo elektromagnetne valove, na primer mikrovalovna pečica ali digitalni brezžični telefon?
: Znotraj 50 m
Znova določite naslednje nastavitve.
Če nastavitve zahtevajo ročni vnos
Če je brezžični usmerjevalnik LAN nastavljen, kot je prikazano spodaj, ga nastavite ročno (Nastavitev povezave z vnosom podrobnih nastavitev):
 Omogočena je možnost VSE zavrnitve*.
 Nastavljen je samodejno ustvarjen ključ WEP (šestnajstiški).
 Omogočen je neopazen način.
* Funkcija brezžičnega usmerjevalnika LAN za zavračanje povezav, če je za SSID naprave, ki poskuša vzpostaviti povezavo, izbrana nastavitev »VSE« ali »prazno«.
Če je treba spremeniti nastavitve brezžičnega usmerjevalnika LAN
Če je brezžični usmerjevalnik LAN nastavljen, kot je prikazano spodaj, spremenite njegove nastavitve:
 Nastavljeno je filtriranje naslovov MAC.
 Izbran je ključ WEP ali je za TKIP nastavljeno šifriranje WPA/WPA2, če se za komunikacijo uporablja samo IEEE 802.11n.
95H3-08S