Logga in på maskinen

Om Hantering av avdelnings-ID är aktiverat eller Systemansvarigs-ID är aktiverat måste du logga in innan du använder maskinen. När inloggningsskärmen visas, använd nedanstående procedur för att ange avdelnings-ID och PIN-kod.
Om <Autoåterställning av tid> har angetts, loggas användaren automatiskt ut om inga åtgärder utförs under en viss period. <Autoåterställning av tid>
1
Välj <Avdelnings-ID> eller <Systemansvarigs-ID>.
2
Ange ID och tryck på .
3
Välj <PIN-kod>.
4
Ange PIN-koden och tryck på .
5
Tryck på .
När inloggningen är klar är maskinens alla funktioner tillgängliga.
Logga ut efter användning.
93X2-020