Alternativ som visas på <Hem>-skärmen

I det här avsnittet beskrivs alternativ som visas på <Hem>-skärmen.

Wi-Fi-ikon

Denna ikon visas när maskinen är ansluten till trådlöst LAN.

Återstående mängd i tonerpatronen

Visar tonernivån i tonerpatronen. Den återstående tonernivån kan också döljas. <Visa ikon som anger återstående toner>

<Ställ in>

<Funktionsinställningar>, <Preferenser> och många andra maskininställningar startar från denna knapp. Inställningar/Registrering

<Pappersinställningar>

Med den här knappen anger du storlek och typ av papper som fyllts på i pappersmagasinet och universalfacket. Ange pappersformat och -typ

<Minnesenhet>

Välj detta för att skriva ut filer på USB-minne. Använda minnesmedia

<Utskrift>

Du kan skriva ut dokument som finns i maskinen och kontrollera status för utskriftsjobben.

<Mobil portal>

Välj detta för att ansluta maskinen till en mobil enhet. Länka med mobila enheter

<Visningsordn. (Hem)>

Du kan ändra visningsordningen för knapparna på <Hem>-skärmen. Anpassa <Hem>-skärmen

<Uppdatera firmware>

Du kan uppdatera den fasta programvaran via Internet. Uppdatera den fasta programvaran

<Kontrollera räknare>

Du kan visa det totala antalet ark som skrivits ut. Kontrollera antalet sidor för utskrift
Du kan även kontrollera maskinens serienummer, IP-adress och övrig enhetsinformation, till exempel information om alternativ utrustning.
93X2-01W