Regelbunden rengöring

Vi rekommenderar att du rengör maskinen regelbundet för att förhindra att utskriftskvaliteten försämras och så att du kan använda maskinen enkelt och säkert.
 Utvändigt Rengöra enhetens utsida
 Tryckvalsen för fixering <Rengör tryckvals för fixering>
93X2-083