Rengöra enhetens utsida

Torka regelbundet av maskinens utsida för att hålla den ren.
1
Slå av strömmen och dra ur kontakten ur uttaget.
Stänga av maskinen
Kontrollera maskinens status innan du stänger av den. Du kan stänga av maskinen även om den utför en åtgärd, men detta kan orsaka att åtgärden avbryts eller att data skadas.
2
Torka av maskinens utsida.
Fukta en mjuk tygduk med vatten eller utspätt rengöringsmedel, vrid ur tygduken ordentligt och torka av maskinen.
Vänta tills fukten har torkat helt innan du går vidare till nästa steg.
3
Anslut nätkabeln till ett vägguttag och slå på strömmen.
Slå på maskinen
93X2-084