Underhåll

Detta avsnitt beskriver hur man underhåller och sköter enheten, såsom regelbunden rengöring och byte av förbrukningsartiklar. Det beskriver även Canons underhållstjänst. För mer information om försiktighetsåtgärder att vidta vid underhåll, se Viktiga säkerhetsanvisningar.
Underhåll och kontroller
Den lägsta lagringsperioden för prestandadelar för reparationer och tonerpatroner är sju (7) år efter att produktionen av maskinmodellen har upphört.
Om ett problem uppstår under användningen, se ”När det inte går att lösa ett problem” i användarhandboken. Om problemet fortfarande inte kan lösas eller om du tror att maskinen behöver kontrolleras, kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
Installation
Om du upptäcker att maskinens drift är bullrig i vissa driftlägen eller på grund av omgivningen, rekommenderar vi att du installerar maskinen på en separat plats från kontoret.
Vattendroppar (kondens) kan bildas inuti maskinen om rummet där maskinen är installerad värms upp snabbt eller om maskinen flyttas från en sval, torr plats till en varm, fuktig plats. Användning av maskinen under dessa förhållanden kan leda till problem som pappersstopp, dålig utskriftskvalitet eller fel. Låt maskinen anpassa sig till omgivningstemperatur och luftfuktighet i minst två timmar före användning.
Maskiner med lagringsenheter som hårddiskar kanske inte fungerar som de ska när de används vid hög höjd (3 000 meter eller högre över havsnivån).

Grundläggande rengöring

 

Byta förbrukningsartiklar

Övrigt underhåll och övriga justeringar

93X2-082