Inställningar för hantering av papperstyp

Du kan registrera och redigera detaljerad information om papperstyper som du använder ofta, som [Egen typ].
Om du vill registrera en ny papperstyp ska du först duplicera den papperstyp som liknar den nya typen för att kopiera alla inställningar för interna åtgärder. Med den här proceduren kopieras enkelt lämpliga inställningar till den nya papperstypen från det registrerade egna papperet.
Du kan också förbättra utskriftskvaliteten och minska pappersmatningsproblem genom att redigera det egna papperet, beroende på egenskaper.
Du måste logga in som administratör för att kunna registrera egna papperstyper eller ändra inställningarna för registrerade egna papperstyper. Logga in på maskinen
När du registrerar en egen papperstyp, kan du inte välja papperskälla. För mer information om hur du registrerar papperskälla, se Ange pappersformat och typ i papperslådan.
Du kan importera/exportera information om registrerad egen papperstyp och dela den med en annan Canon-maskin. Importera/exportera alla inställningar

Registrera vanligen använd papperstyp

1
Starta FjärranvändargränssnittetStarta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på Portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Pappersinställningar]  [Inställningar för hantering av papperstyp].
4
Välj papperstyp som ska redigeras.

[Duplicera]
Duplicerar papperstypen som valts i [Välj] som en egen papperstyp.
[Radera]
Raderar den papperstyp som valts i [Välj].
Endast papperstyper med [Egen typ] som visas för [Kategori] kan raderas.
Listruta med papperstyp
Låter dig välja vilken papperstyp som ska visas.
Sortera lista efter
Låter dig välja hur listan ska sorteras.
[Visa]
Växlar visningen av listan till de poster som valts i och .
[Namn]
Visar [Pappersdetaljer] när du klickar på den papperstyp som visas i [Namn]. Om du väljer en egen papperstyp kan du redigera den.
[Välj]
Välj en papperstyp att duplicera eller radera.
5
Välj [Redigera] och konfigurera de olika inställningarna.
[Redigera]
Visas på [Pappersdetaljer]-skärmen för egna papperstyper och låter dig ändra inställningarna för det valda alternativen.
Endast papperstyper med [Egen typ] som visas för [Kategori] kan redigeras.
6
Klicka på [OK].

Objekt som kan anges

Följande objekt kan anges.

[Namn]

Du kan ändra namnet på den egna papperstypen.
När du registrerar inställningarna för den egna papperstypen ser du till att ändra dess namn. Du kan inte ändra inställningarna för grundinställda papperstyper som har registrerats på maskinen.

[Basvikt]

Du kan ändra basvikt för den egna papperstypen.
Om du anger ett värde som skiljer sig från det påfyllda papperets faktiska vikt, kan pappersstopp inträffa och bildkvaliteten påverkas negativt.

[Avsluta]

Du kan ändra efterbehandlingsinställningen för den egna papperstyp du har registrerat.
Om du väljer en yttyp som är en annan än den för påfyllt papper, kan pappersstopp inträffa och bildkvaliteten påverkas negativt.

[Typ]

Du kan ändra typinställningen för den egna papperstyp du har registrerat.
Om du väljer en papperstyp som är en annan än den för påfyllt papper, kan pappersstopp inträffa och bildkvaliteten påverkas negativt.

[Färg]

Du kan ändra färg för den egna papperstypen.
Om du väljer en färg som är en annan än den för påfyllt papper, kan pappersstopp inträffa och bildkvaliteten påverkas negativt.

[Använd som mallpapper]

Du kan välja [Använd som mallpapper] för att använda förtryckt papper (papper med tryckt logotyp), t.ex. ett brevhuvud.
Metoder för påfyllning av papper om [Använd som mallpapper] har valts:
Papperskällor andra än universalfacket: sidan med en logotyp vänd nedåt
Universalfack: sidan med en logotyp vänd uppåt

[Hög luftfuktighet]

Om bilden eller texten på utskriften blir ljus eller suddig på grund av luftfuktigheten i omgivningen ställer du in <Hög luftfuktighet>.
Om du använder maskinen i hög luftfuktighet kan tonertätheten på utskriften bli ljusare eller oregelbunden. Problemet kan lösas om du ställer in [Hög luftfuktighet] på [Hög luftfuktighet].
Om du använder maskinen i låg luftfuktighet kan bilder och text bli suddiga. Problemet kan lösas om du ställer in [Hög luftfuktighet] på [Låg luftfuktighet].

[Justera pappersseparering]

Inställningen kan användas när registrerad egen papperstyp är [Tunt (60 g/m2)]. Om pappersstopp inträffar vid tvåsidig utskrift väljer du [Nivå 1] eller [Nivå 2]. Om [Nivå 1] har valts blir korrigeringseffekten svagare, och den blir starkare om [Nivå 2] har valts.
Den utskrivna bilden kan bli kornig om du väljer [Nivå 2].

[Korrigera tomt fyllnadsområde]

Om du skriver ut med den registrerade egna papperstypen och skuggade ytor på bilder/text har vita fläckar, kan du korrigera detta genom att ändra denna inställning till [På].

[Justera fixeringstemperatur]

Om bildproblem uppstår på grund av att temperaturen för att fästa tonern på papperet är för hög kan du försöka förbättra kvaliteten genom att ställa in [Låg 1] eller [Låg 2] för den registrerade papperstypen.
Om bildproblemen försämras sämre när du väljer [Låg 1] eller [Låg 2] för den registrerade anpassade papperstypen, kan fixeringstemperaturen vara för låg. Efterbilder visas då på områden som saknar utskrift.
93X2-08E