Ändra systemansvarig-ID och PIN-kod

När Hantering av avdelnings-ID har aktiverats måste avdelnings-ID anges för användare innan de kan logga in. Systemansvarig-ID och Systemansvarig-PIN-kod ställs båda in på "7654321" som standard, men du bör ändra dem av säkerhetsskäl. Följ stegen nedan för att ändra dem.
Se till att du inte glömmer administratörslösenordet. Om du glömmer bort administratörslösenordet ska du kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
Denna inställning är inte en administratörsstandardinställning för användarautentisering. För att ange denna inställning för en användare med administratörsbehörighet i användarautentisering, ställ in [Välj roll att ställa in:] till ”Administrator”. Registrera användarinformation på den lokala enheten
1
Välj <Ställ in> på <Hem>-skärmen. Skärmbilden <Hem>
2
Välj <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Informationsinst. för systemansvarig>.
3
Välj <Systemansvarig-ID och PIN-kod>.
4
Ställ in systemansvarigs-ID och PIN för systemansvarig.
Ställ in <Systemansvarigs-ID> <PIN för systemhant.>.
Du kan inte registrera ett systemansvarigs-ID eller -PIN som består av enbart nollor, t.ex. "00" eller "0000000".
Även om du anger färre än sju siffror, läggs nollor till i början av numret och ett sjusiffrigt nummer anges.
Du kan även ange sju siffror till ett krav för Systemansvarigs-ID och Administratörslösenordet. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för mer information.
Ställa in administratörsinformationen
93X2-043