Konfigurera inställningar för hantering av avdelnings-ID

Du kan organisera och hantera användare i grupper baserat på avdelnings-ID. Följ stegen nedan för att konfigurera hantering av avdelnings-ID och möjliggöra för maskinen att räkna antalet sidor som används för utskrift.
Kontrollera att avdelnings-ID har ställts in för användare som är registrerade i maskinen. Registrera användarinformation på den lokala enheten
Hantering av avdelnings-ID gäller bara för användare som har registrerats på den lokala enheten.
Om du loggar in som en användare med administratörsbehörighet tilldelas automatiskt systemansvarig-ID och PIN-kod och de hanteras som avdelnings-ID.
Mer information om antal avdelnings-ID som du kan registrera finns i Hanteringsfunktioner.

Aktivera hantering av avdelnings-ID

1
Starta fjärrgränssnittet. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Användarhantering]  [Hantering av avdelnings-ID].
4
Klicka på [Redigera].
5
Välj [Aktivera hantering av avdelnings-ID].
6
Klicka på [OK].

Registrera avdelnings-ID och PIN-kod

1
Starta fjärrgränssnittet. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Användarhantering]  [Hantering av avdelnings-ID].
4
Klicka på [Registrera ny avdelning].
För att redigera inställningar för avdelnings-ID
Klicka på det avdelnings-ID du vill redigera för att visa redigeringsskärmen.
För att radera inställningar för avdelnings-ID
Klicka på [Radera] för det avdelnings-ID du vill radera [OK].
5
Ange den information som krävs och klicka på [OK].

[Avdelnings-ID]
Ange ett tal med 7 siffror eller mindre för avdelnings-ID.
[PIN-kod]
Ange PIN-koden (maximalt sju siffror). Ange PIN-koden igen i [Bekräfta]. Om du inte vill ställa in en PIN-kod lämnar du det här alternativet tomt.
[Sidgräns]
Du kan begränsa antalet sidor som en registrerad avdelning kan skriva ut. Välj måltyperna och ange antalet sidor.
Du kan inte registrera ett avdelnings-ID eller en PIN-kod som består av enbart nollor, t.ex. "00" eller "0000000".
Även om du anger färre än sju siffror, läggs nollor till i början av numret och ett sjusiffrigt nummer anges.
Du kan även ange sju siffror till ett krav för Avdelnings-ID och PIN-koder. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för mer information.
För att kontrollera sidantal
Om du vill kontrollera det totala antalet sidor som används av varje avdelnings-ID för utskrift, markera [Totalt antal sidor avdelnings-ID] på skärmen som visas i steg 4. Summan inkluderar inte tomma sidor eller provutskrifter som används för att kontrollera funktioner som toningsjustering.
Inloggning med avdelnings-ID och PIN-kod
Genom att registrera en användare med samma namn som ett avdelnings-ID kan inloggningsåtgärder utföras med hjälp av ett registrerat avdelnings-ID och PIN-kod. Registrera användarinformation på den lokala enheten
93X2-044