<Öppna filer>

I det här avsnittet beskrivs inställningar för utskrift av lagrade filer.
<Ändra standardinst. (minnesutskrift)>
<Ställ in> <Funktionsinställningar>  <Öppna filer>  <Gemensamma inställningar>  <Inst. för åtkomst till lagrade filer>
Du kan ändra standardinställningen för funktionen <Åtkomst lagrade filer>.
<Använd utskriftsfunktion>
<Ställ in> <Funktionsinställningar>  <Öppna filer>  <Minnesenhetsinställningar>
Med den här inställningen kan du skriva ut filer på en minnesenhet.Begränsa användning av minnesenhet
<Välj detta vid anslutning av minnesenhet>
<Ställ in> <Funktionsinställningar>  <Öppna filer>  <Minnesenhetsinställningar>
Du kan ange om skärmen för utskriftsinställningar ska visas när en minnesenhet är ansluten.Ansluta ett USB-minne
93X2-07L