Framsida

Kontrollpanel

Kontrollpanelen består numeriska knappar, en bildskärm, statusindikatorer och annat. Du kan utföra alla funktioner och ange inställningar via kontrollpanelen.
Kontrollpanel
Grundläggande skärmar

Utmatningsfack

Utskrivna papper matas ut till utmatningsfacket.

Port för USB-minne (överst på huvudenheten)

Öppna luckan för att ansluta enheter, som t.ex. ett USB-minne, till maskinen. Ansluta ett USB-minne
Anslut inte en IC-kortläsare till den här porten. Anslut den till porten på maskinens baksida som är till för anslutning av en USB-enhet.
Vissa typer av minnesenheter kan inte att spara data på rätt sätt.
USB-porten (överst på huvudenheten) stöder USB 2.0.

Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren för att slå PÅ eller slå AV maskinen.
Slå på maskinen
Stänga av maskinen

Frontlucka på huvudenheten

Öppna frontluckan när du använder universalfacket. Byta tonerpatron

Papperslåda

Fyll på den typ av papper som du oftast använder i papperslådan.
Papperslåda
Grundläggande metod för papperspåfyllning

Lyfthandtag

Håll i lyfthandtagen om du ska bära maskinen. Flytta enheten

Ventilationsöppning

Luft från insidan av maskinen ventileras ut för att kyla ner maskinens insida. Om du placerar föremål framför ventilationsöppningarna förhindras ventilation.

Öppningsknapp för luckan för byte av toner

Tryck på denna knapp för att öppna tonerpåfyllningsluckan.

Lucka för tonerbyte

Öppna luckan vid byte av tonerpatronen.
Byta tonerpatron

Universalfack

Fyll på papper i universalfacket om du tillfälligt vill använda en annan typ av papper än den som finns i papperslådan.
Universalfack
Grundläggande metod för papperspåfyllning
Ansluta ett USB-minne
Du kan ansluta ett USB-minne till USB-porten överst på maskinen och skriva ut data direkt från USB-minnet.
Kontrollera att USB-minnesenheten är rätt isatt när du ansluter den till maskinen. Om den inte ansluts korrekt, kan det leda till att den eller maskinen slutar fungera.
Se till att du följer rätt procedur när du tar bort USB-minnet. Infoga/ta bort en minnesenhet Om du inte gör det kan det leda till fel på USB-minnet eller maskinen.
Maskinen stöder endast USB-minnesenheter i FAT32/exFAT-format.
Enheter och användningssätt som inte stöds
Minnesenheter med säkerhetsfunktioner
Minnesenheter som inte uppfyller USB-specifikationen
Minneskortläsare anslutna via USB
Anslutning av minnesenhet via en förlängningskabel
Anslutning av minnesenhet via en USB-hubb
93X2-016