<Användarhantering>

Du kan konfigurera inställningarna för användarhantering för maskinen med en tillämpning för användarautentisering.
<Ange administratörslösenord>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>
Du kan ändra lösenordet som används av administratören för att logga in i Fjärrgränssnittet. Om lösenordet ändras igen kan det endast anges från Fjärranvändargränssnittet.
<Ställ in PIN-kod för administratör>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>
Du kan ställa in om du ska ange PIN-koden för att visa inställningar som kräver administratörsrättighet.
<Informationsinst. för systemansvarig>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>
Ange information om systemansvarig för maskinen. Ändra systemansvarig-ID och PIN-kod
<Hantering av avdelnings-ID>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>
Välj om du vill hantera användare i grupper genom att tilldela användare till avdelnings-ID. Konfigurera inställningar för hantering av avdelnings-ID
93X2-07U