Andra nätverksinställningar

Ange följande enligt nätverksmiljön.

Göra SNTP-inställningar

SNTP (Simple Network Time Protocol) gör det möjligt att justera systemklockan genom att använda tidsservern i nätverket. Om SNTP används, kontrolleras tidsservern vid de angivna intervallen, och därför kan korrekt tid alltid bibehållas. SNTP-inställningarna kan anges via fjärranvändargränssnittet.
För att utföra tidssynkronisering via SNTP med NTP-server, måste tidszonen där maskinen används ställas in i förväg. Ställa in datum/tid
Om SNTP inte har angetts kanske maskinen går till en extern SNTP-server för att synkronisera klockan när vissa tjänster används.
1
Starta fjärrgränssnittet. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på Portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Nätverksinställningar]  [SNTP-inställningar].
4
Välj [Använd SNTP] och ange nödvändiga inställningar.
[Använd SNTP]
Markera kryssrutan för att använda SNTP för synkronisering. Om du inte vill använda SNTP, avmarkera kryssrutan.
[Pollingsintervall]
Ange intervallet mellan en synkronisering och nästa.
[NTP-serveradress]
Ange IP-adressen för NTP- eller SNTP-servern. Om DNS finns tillgängligt i nätverket kan du ange ett värdnamn (eller FQDN) som består av alfanumeriska tecken istället (exempel: ntp.example.com).
5
Klicka på [OK].

Övervaka maskinen från enhetshanteringssystem

Om Canon-programvara för enhetshantering används kan du sammanställa/hantera olika slags information som till exempel inställningsinformation och felinformation för enheten i nätverket via en server.
1
Starta fjärrgränssnittet. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på Portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Nätverksinställningar] [Inställningar för Multicast Discovery].
4
Välj [Svara på Discovery] och ange nödvändiga inställningar.
[Svara på Discovery]
Markera kryssrutan om du vill ställa in maskinen så att den svarar på enhetshanteringsprogrammets multicast discovery-paket och aktivera övervakning med enhetshanteringsprogrammet.
[Scope-namn]
Om du vill inkludera maskinen i ett visst scope anger du alfanumeriska tecken för Scope-namnet.
5
Klicka på [OK].
93X2-010