Ställa in datum/tid

Ställ in datum och tid för maskinen. Datum och tid används som referens för funktionerna som specificerar tid och måste därför ställas in korrekt.

Ställa in tidszonen

<Ställ in> <Preferenser>  <Inställningar för timer/energispar>  <Datum-/tidsinställningar>  <Tidszon>
Vad är UTC?
UTC-tid (Coordinated Universal Tid) är den standardtid till vilken världen reglerar klockor och tid. Tidsskillnader finns beroende på det land eller område där maskinen används. Rätt tidszonsinställning för UTC-tid krävs för internetkommunikation.

Ställa in aktuellt datum och tid

<Ställ in> <Preferenser>  <Inställningar för timer/energispar>  <Datum-/tidsinställningar>  <Aktuella inställningar för datum/tid>
Du kan ändra tidsformatet för tiden.
<Tidformat>
93X2-004